Engelli Eğitim Çalışanlarının Yardımcı Hizmetler Sınıfında İstihdam Edilmesine Son Verilmedir.!

Engelli Eğitim Çalışanlarının Yardımcı Hizmetler Sınıfında İstihdam Edilmesine Son Verilmedir.!

Bakanlığımızca, merkez ve taşra teşkilatında şehit yakını ve gazi olarak yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelden, en az lise ve dengi okul mezunlarından, son iki yılı Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere devlet memurluğunda en az 3 yıl görev yapmış olan personelin, görev yaptıkları il emrine memur olarak atanabilmelerine imkan tanınmıştır. Sendika olarak, şehit ve gazi yakını personele uygulanan bu pozitif ayrımcılık da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Bilindiği üzere bakanlığımız bünyesinde bir çok engelli eğitim çalışanı personel hizmetli kadrosunda görev yapmaktadır. Hatta çoğunun engel durumu hizmetli personelin görevleri ile örtüşmemektedir. Bu durum idare ile engelli personelimizi olumsuz anlamda karşı karşıya getirmektedir.

Engelli vatandaşlarımıza, pozitif ayrımcılık olarak tanınan devlet memuriyeti hakkı, görev yaptıkları süre zarfında engellerine uymayan görevler verilmek suretiyle adeta bu pozitif ayrımcılık daha sonradan burunlarından getirilmektedir.

Yine Anayasamızın 50. maddesinde "... bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. denilmektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan engelli hizmetli personellerin sınavsız olarak memur kadrosuna geçirilmesi hususunda çalışma başlatılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi yazı yazdık.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+