M.E.B.'de Kurum İçi Geçici Görevlendirmeler Kangren Haline Geldi.

M.E.B.'de Kurum İçi Geçici Görevlendirmeler Kangren Haline Geldi. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il/ilçe okul ve kurumlarda GİH-YHS-SHS ve THS sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarının "Kurum içi Geçici Görevlendirme" işlemleri  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında Valiliklerce yapılmaktadır.

Ancak,söz konusu "Kurum İçi Geçici Görevlendirme" iş ve işlemlerinin yürütülmesi sırasında eşitlik ve adalet ilkelerinin çiğnendiği, Kariyer ve Liyakat ilkelerinin önemsizleştirildiği, sendikal kimliklerin aktif öncelik taşıdığı ve eğitim çalışanlarının üzerinde çok ciddi "sendikal-amir baskılarının" oluştuğu sendikamıza gelen şikayetlerden anlaşılmaktadır.

Ayrıca,"Kurum İçi Geçici Görevlendirme" işlemlerinin yürütülmesinde "Görevlendirme Şube Müdürlerinin" genel olarak sendika şube yönetim kurullarında yer alması veya daha önce bu görevlerde bulunması nedeniyle eğitim çalışanları üzerindeki baskı oluşturularak "Sendika Üyeliğinin Değiştirilmesi"özellikle istenen en önemli sorundur. Sendika üyeliği değiştirilmediği takdirde kanuna uygun dahi olsa "Amir Takdir Yetkisinin" olumsuz yönde kullanıldığı veya işlemlerin son derece yavaş yürütüldüğü gözlemlerimiz arasındadır.

Yine,İlçelerden il merkezlerine, okullardan il/ilçe müdürlüklerine yapılan geçici görevlendirmelerde sendikal kimliğin sorgulanması, ihtiyaç duyulan boş kadroların valiliklerce eğitim çalışanlarına duyuru yapılmadan ve başvuru alınmadan yapılması, Geçici görevlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesinde hiçbir objektif kriterin kullanılmaması da ciddi sorunlar arasında yer almaktadır.

Bu nedenle; Milli Eğitim Bakanlığınca Tüm Geçici Görevlendirmelerin iptal edilmesini ve Kurum İçi Geçici Görevlendirmelerde Uyulması Gereken Usul ve Esasların Yayımlanmasını Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi olarak talep ettik.

Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture

+