Sınav Yönergesinde Değişiklik Talebimizi Bakanlığa İlettik.

Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılacak tüm sınavlara ilişkin usul ve esaslar Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında belirlenmiştir. Buna göre merkezi sistem sınavlarında, SALON BAŞKANI ve SALON GÖZCÜSÜ olarak görevlendirilen personeller fiilen görev yapan öğretmenler arasından seçilmekte, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan GİH-YHS-THS-SHS kadrolarında görev yapan eğitim çalışanlarına salon başkanı ve salon gözcüsü olarak görev verilmemektedir.

ÖSYM tarafından düzenlenen, KPSS v.b. gibi sınavlarda eğitim çalışanlarına salon başkanı ve salon gözcüsü olarak görev verilmektedir. Yine Yönergenin 9. maddesinin c/2 alt bendinde "Eğitim-öğretim dönemi dışında yapılan sınavlarda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, kamu kurumlarında görevli en az lisans mezunları arasından belirlenecek personele sadece salon gözcülüğü ve yedek gözcü görevi verilebilir." denilmektedir.  Ayrıca seçim ve referandum gibi özel dikkat isteyen görevlerde de eğitim çalışanları görev almaktadır. Sınav salonlarındagörevlendirilen personellerin aldıkları sorumluluk ve görev bilinci için eğitimfakültesi mezunu olmak gerekmemektedir. Çünkü ilgi yönergede salon başkanı ve salon gözcüsünün görevlerine baktığımızda, sınav salonunda soruların dağıtımı,toplanması ve sınavın aksatılmadan yürütülmesi için görevlendirildikleri anlaşılmakta olup, Milli eğitim bakanlığında görev yapan öğretmen haricindeki kadrolara görev verilmesini engelleyici herhangi bir akademik durumda söz konusu değildir. Eğitim Çalışanlarının tümü bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yapacak seviyededir.

Bu konuda sendikamızın talebi; Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 9. Maddesi c/1ve 2.  Maddelerinde “Salon görevlilerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır: 1) Fiilen görevde olan öğretmenler arasından seçilir.2) Eğitim-öğretim dönemi dışında yapılan sınavlarda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, kamu kurumlarında görevli en az lisans mezunları arasından belirlenecek personele sadece salon gözcülüğü ve yedek gözcü görevi verilebilir, salon başkanı Bakanlığa bağlı kurumlarda görevli öğretmenlerden seçilir.” Hükmünün “Salon görevlileri Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında fiilen görev yapan devlet memurları arasından seçilir.” şeklinde değiştirilmesidir.

Talebimiz doğrultusunda yapılacak değişikliğin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan eğitim çalışanlarının tümünün bir bütünlük içersinde değerlendirildiği hissiyatının oluşmasına katkı sağlayacağı da bir gerçektir.

Söz konusu yönergede değişiklik yapılarak merkezi sistem sınavlarında eğitim çalışanlarının tümüne Salon Başkanı/Gözcüsü görevi verilmesi yönündeki talebimizi Bakanlığa ilettik.

Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture picture

+