Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz

TEÇ-SEN RAPORU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

SORUNLAR VE SADELEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1-İller arası yer değiştirmeler öğretmen atama yönetmeliğinde üç yıl iken personelin atamalarında beş yıl olarak tanımlanmıştır. Bu işlemde kurum içi ayrımcılığa yol açmaktadır.

Çözüm; Kurum içi personel ayrımcılığına yol açmamak için iller arası isteğe bağlı atamalarda çalışma süresi üç yıl olarak değiştirilmelidir.

2-İl içi atama isteğinde bulunan personelin 31 Mayıs tarihi itibariyle üç yılını doldurması istenmektedir. İl içi atamalar İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Mayıs ayının son haftası yapılmakta ve personelin göreve başlaması Haziran ayında olmaktadır. Bu sebepten dolayı personelin bir sonraki tayin hakkı için üç yıl değil dört yıl çalışması gerekecektir.

Çözüm; İli içi atamaların Mayıs ayı içinde göreve başlamalarda dahil olmak üzere sonuçlandırılması gerekmektedir.

3-İller arası atamalarda da aynı sorun yaşanmaktadır. 30 Haziran tarihi itibariyle beş yılını dolduran personel atama talebinde bulunduğunda, Bakanlık tarafından Temmuz ayında sonuçlandırılmaktadır. Personel Temmuz ayında göreve başladığından gittiği ilde beş değil altı yıl çalışması gerekecektir.

Çözüm;İller arası atamaların Haziran ayı içerisinde Bakanlık tarafından sonuçlandırılması gerekmektedir.

4-İller arası yer değiştirmelerde sadece il tercihi haksız bir uygulamadır. İlçe/kurum tercihi açılması gerekmektedir. İstanbul ilini tercih edip Pendik ilçesinde ikamet edecek personelin Silivri ilçesine atanması zor şartlar doğuracak üç saatlik mesafenin olması atamanın iptali bile gerektirecektir.

Çözüm; Bakanlık tarafından çıkılan ilanda ilçe/kurum tercihi bulunması gerekmektedir. İllerin inisiyatifine bırakılmamalıdır.

5-İl içi yer değiştirmelerde okul/kurum tercihi açılmamaktadır. Aynı ilçe içerisinde yer değiştirmek isteyen personel tercih yapamamaktadır. 2014 yılı içerisinde örnek gösterilebilecek bazı illerimiz ilçe içi atama yapmışlarsa bile genele yayılmamış bir çok il ilçe tercihi açmıştır.

Çözüm; İldeki boş normların tamamının açılıp personelin görmesi ve tercih işlemlerini yapması sağlanmalıdır.

6- Okul/kurumlarda norm kadro tanımlaması yapılmamıştır. İl/ilçe normları il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından istedikleri okulu açmakta istedikleri okulu açmamaktadırlar.

Çözüm; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul ve kurumlarda fiziki ortam, derslik sayısı, pansiyon durumuna göre norm güncellemesi yapılmalıdır.

7-İl içi ve il dışı yer değiştirmelerde Öğretmen atama Yönetmeliğindeki gibi atama sistemi uygulanmadığından dolayı personelin ataması başka bir okula çıktığında görev yaptığı okul/kurum boş ilan edilmediğinden okul/kurum personelsiz kalmaktadır.

Çözüm; Öğretmen Atama Yönetmeliğinde olduğu gibi, önce tayin isteyenlerin başvuruları alınmalı ve başvuru yapanların kadroları ilan edilmelidir. Böylece hizmetli veya memuru ayrılan okula da tercih imkanı sağlanacaktır.

8-Milli Eğitim Bakanlığı il içi atama işlemlerini Valiliklere devrettim diyerek işin içinden sıyrılmaktadır. Bu da 81 il Valiliğinin farklı uygulama yapmasına sebep olmaktadır.

Çözüm; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir kılavuzla tüm iller uygulamada birlik sağlayacaktır.

9-YHS, GİH ve THS personelin atamaları ilçe normuna göre yapıldığından ilçe normu dolu ise herhangi bir yer değiştirme olmamaktadır. Personel tayin isteyememektedir.

Çözüm; İl içi yer değiştirmelerde normu dolu olan ilçelerde sadece o ilçenin personelinin yer değiştirme talepleri alınmalı ve personelin ilçe içerisinde de yer değiştirmesi sağlanmalıdır.

10-Personel yer değiştirmelerinde tayini çıkan personelin gitmesi istenmiyorsa hemen geçici görevlendirme onayı alınıp rızası dışında eski kurumuna geri çekilmektedir. Personelin atamasının yapılması bir anlam kazanmamaktadır. İşlemde fayda görülmemektedir.

Çözüm; İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin konu ile ilgili uyarılıp, geçici görevlendirmelerde memurun muvafakatı istenmelidir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ


+