Takviye Kurslarında Uygulanan Ücret Adaletsizliğinin Giderilmesi İçin Grev'deyiz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARI

Gündem : Takviye/Yetiştirme Kursları 

Teç-Sen Genel merkez yönetim kurulu yukarıda yazılı gündem maddesini görüşmek üzere toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre, Okullarda eğitim öğretim bittikten sonra hafta içi saat 22:00’ye kadar, ve cumartesi, pazar günleri istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılmaktadır.

2014 yılı Eylül ayından 01/01/2016 tarihine kadar da, Kurs merkezlerinde görev yapan eğitim çalışanları kurslarda ısınma ve temizlik işlerinde görevlendirilmiş, ancak yapılan görevlendirme karşılığında her hangi bir ücret ödenmemiş Eğitim çalışanları tam bir angarya ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Bu nedenle; Sendikamızca mesai saatleri dışında düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarında görev verilen eğitim çalışanlarına ücret ödenmesi konusunda bir düzenleme yapılana kadar, sendikamızın 26/12/2014 tarih ve 140 sayılı kararıyla söz konusu kurslara katılmama eylemi yapılmasına daha önce karar verilmişti. 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin 23. maddesinde "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir." şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre mesai saatleri dışında özellikle hafta sonu düzenlenen kurslarda görev alan personele saat başı 1.73X2=3.46 TL ücret ödenecektir. Bu ücret kurslarda görev alan öğretmenlere saat başı 22 TL olarak ödenmektedir Ortalama Devlet Memuru Maaşı /Aylık Çalışma Saati (1saat= 15TL (normal mesaide saat başı ücret) olduğu bir durumda, fiili fazla çalışma karşılığında ödenecek ücretin ne günümüz şartlarıyla ne de emek-ücret dengesiyle yakından uzaktan alakası yoktur.

Tüm bu gelişmeler ışığında mesai saatleri dışında düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarında görev verilen eğitim çalışanlarına günün şartlarına uygun ücret ödenmesi konusunda bir düzenleme yapılana kadar, sendikamız üyelerinin bu kurslara katılmamalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

+