İstanbul Valiliğini ve Kaymakamlıkları Uyardık.

Kurumlararası Görevlendirmelerde Memurun Muvafakati Aranır.

İstanbul Valiliği'nce kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerden gönüllülük öncelikli olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün birimlerinde geçici olarak çalışacak personel isimlerinin bildirilmesi istenmiştir.    

Konuyla ilgili sendikamıza, İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü'ne isimleri bildirilecek personelin muvafakatleri alınmadan resen tespit edildiği yönünde bir çok şikayet ulaşmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 8. maddesinde;  "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir. Aynı maddenin (f) fıkrasında Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır." denilmektedir.

Sendikamızca daha önce açılmış ve sonuçlanmış idari davalarda,kurumlararası geçici  görevlendirmelerde memurun muvafakatinin alınmamasının söz konusu idari işlemin iptali ile sonuçlanmış bir çok idare mahkemesi kararı mevcuttur.

İstanbul Valiliğini ve bağlı Kaymakamlıkları, kurumlar arası geçici görevlendirme işlemini yaparken, idare mahkemelerinin kararları ve 657 sayılı kanunun ek 8. maddesi gereği memurun muvafakatinin alınarak işlem tesis edilmesi yönünde resmi yazı ile uyardık.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture picture picture

+