Görevde Yükselme Sınavı Tercihleri Hakkında Duyuru.

Görevde Yükselme Sınavı Tercihleri Hakkında Duyuru.


Milli Eğitim Bakanlığınca , Görevde Yükselme Sınavları tercih kılavuzu 8-9 Şubat tarihlerinde yayımlanacağı haberi sendikamızca daha önce yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, "Boş Kadroların Dağılımı" ile ilgili çalışmalar devam ettiği için söz konusu Tercih kılavuzu 15/02/2016 tarihinde yayınlanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

+