SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ USULÜ

Milli Eğitim BakanlığıŞeflik-Memurluk sınavı sonuçları yayımlanmıştır.

Sınav sonuçları ileilgili sendikamıza yoğun telefon ve mailler gelmektedir.

Sınav sonucu beklentidendüşük gelen eğitim çalışanları sonuçlara itiraz etmek için aşağıda belirttiğimizyolu izlemeleri gerekmektedir.

Sınav sonuçlarınailişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5(beş) iş günü içerisinde dilekçe ile doğrudanİnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapacaklardır.

Adaylar, itirazbaşvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesininT.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerindenherhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 (Yirmi TL KDV Dahil)itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğudilekçe ile yapacaklardır.

 

Klavuzda; Bankadekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler,faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır,dendiğinden dolayı bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Örnek dilekçe;

 

6 Aralık 2015 tarihinde Milli Eğitim BakanlığıMemurluk/Şeflik görevde yükselme sınavına girdim. 6 Ocak 2016 tarihindesonuçlar yayımlanmıştır ancak sınav puanım düşük gelmiştir.

 

Cevap kağıdımın tekrar değerlendirilmesi, yenidenhesaplanan sonucumun tarafıma bildirilmesi ve cevap kağıdımın gönderilmesi içingereğini arz ederim.

 

Adı – Soyadı – TC Kimlik No – Adres

 

Ek: Banka dekontu-Sınav sonuç belgesi

 

 

 

TEÇSEN GENELMERKEZİ

+