Fazla Mesai ve Aşırı İş Yükü Sorunu Hakkında 81 İl Valiliğini Uyardık.!

Fazla Mesai ve Aşırı İş Yükü Sorunu Hakkında 81 İl Valiliğini Uyardık.!

Teç-Sen kuruluş misyonu ve ilkeleri gereği Eğitim çalışanlarına yaptırılan "Fazla Mesai" , "Aşırı İş Yükü" ve "Ücretsiz Çalıştırma"sorunu hakkında 81 İl Valiliğine resmi yazımızı gönderdik.

Bilindiği üzere;Eğitim çalışanlarının en büyük sorunlarından biri olan Fazla Mesai konusu eğitim sisteminin de değişmesi ile eğitim çalışanları için adeta angaryaya dönüşmüştür. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda çalışan yardımcı hizmetler, genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfında çalışan personellerin 4+4+4 eğitim sistemi sonrası mesai saatlerinin farklılıklar gösterdiği ve özellikle ikili eğitim yapan okullarda çalışan hizmetli personelin giriş-çıkış saatlerindeki belirsizlik açıkça gözlenmektedir.

657 sayılı  Kanunun 99.maddesinde "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir."denmektedir.

Yine 657 sayılı  kanunun178. Maddesinde."Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumdapersonele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ileizin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir." denmektedir.

Kanunun belirlediği hükümler çerçevesinde personel izin Yönergesinde de fazla çalışma karşılığı izin açıkça belirtilmiştir.

Kanun ve Yönergeye rağmen fazla çalışmaların izin olarak kullandırılma uygulamasında idarelerin keyfi davrandıkları personelin izin hakkını kullandırmadığı sendikamıza iletilen sorunlar arasında yer almaktadır.

Tüm bu sorunları içeren ve çözüm önerisi getiren Sendikamızın 81 İl Valiliğine gönderdiği resmi yazı aşağıdadır. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture

+