KURUM İDARE KURULU SONUÇLARI VE YETKİLİ SENDİKALAR

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI ENGELEYİCİ HÜKÜM KONULAN KURUM İDARE KURULU RAPORU !

Bilindiği üzere, Eğitim Hizmetleri İş Kolunda görev yapan eğitimcilerin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının çözülmesi için  4688 sayılı Kamu Görevlileri Kanunu gereği her yıl Yetkili sendikanın katıldığı Nisan ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki kez yapılan kurum idari kurulu raporu açıklandı.

 Açıklanan Raporda eğitim çalışanlarını ilgilendiren sadece bir konunun var olması dikkat çekicidir. Hizmetli kadrolarımızın için görevde yükselme sınavının BÜTÇE imkanları doğrultusunda yapılması için çalışma başlatılacağı dendiği görülmektedir.

Oysaki, 657 Devlet memurları kanunda kariyer yapmak isteyen devlet memurunun kariyer yapmasını engelleyici herhangi bir hüküm bulunmazken, bu mutabakat metnine sınavın yapılması için BÜTÇE İMKANLARI gibi engelleyici bir cümlenin girmesiyle hizmetlisinden memuruna, teknisyeninden teknikerine, şoföründen bekçine, mimarından mühendisine tüm kadroların kariyer yapması ve görevde yükselmesi önlenmiştir.

Ayrıca; Kurum İdare Kurulu raporunda mutabakata varılan maddelerde eğitim çalışanlarını ilgilendiren sorunlar arasında bulunan ücretler, mesailer, fazla çalışma, görev tanımları, geçici görevlendirmeler, özlük, mali ve sosyal hakların bulunmamasını şiddetle kınıyoruz.

 Eğitimi bir bütün olarak görmeyen zihniyetin ürünü olan kurum idare kurulu raporunu okumak için devamını oku’ya tıklayınız. 

+