Şube Müdürlüğü Atamaları İptal Etmeyip, Yargı Kararlarının Arkasından Dolanmak Güveni Zedeler.!

Şube Müdürlüğü Atamaları İptal Edilmeli.

M.E.B. Yargı Kararlarını Uyguluyormuş Gibi Yapmaya devam Ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şube Müdürlüğü kadrolarına sadece sözlü sınava dayalı olarak yapılan atamaların yürütmesinin durdurulması ve iptaline yönelik mahkemeler bir çok emsal karar vermiştir. Bu kararlara örnek vermek gerekirse;

1-Danıştay 5. Dairesinin 06/03/2014 tarihli ve 2013/7936 Esas sayılı kararı ile 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 Resmi gazete sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesi ile eklenen 12/B maddesinde alan şube müdürlüğü atamalarında “sözlü sınav” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

2-Danıştay 2. Dairesinin 29/04/2014 tarihli ve 2013/10363 Esas sayılı kararı ile ise Milli Eğitim Bakanlığı 12 Ekim 2013 tarihinde 28793 sayılı Resmi Gazetede “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan “şube müdürü, tesis müdürü ve basımevleri müdürleri bakımından sözlü sınav başarı listeleri üzerinden” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

3-Danıştay 5. Dairesi ve Danıştay 2. Dairesi kararlarına istinaden birçok idare ve bölge idare mahkemesi kararları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sadece sözlü sınavda alınan puana göre yapılan 1709 adet şube müdürü atama işleminin yürütmesinin durdurulmasına/iptaline karar verilmiştir.

Yine mahkeme kararlarına istinaden 10/12/2014 tarihli ve 29201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinde “…şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile tercihler,…” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Ancak; mahkemelerce verilen bu kararlara rağmen, sadece sözlü sınava dayalı olarak gerçekleştirilen tüm atamaların iptal edilmesi, ardından tüm adayların puanlarının yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalamalarının alınarak hesaplanması ve oluşan yeni puanlara göre atamaların tekrar yapılması gerekirken, sadece ikinci kez sözlü sınava giren ve 70 puan barajını aşan adaylar için 21-27 Ekim 2015 tarihleri arasında 2. defa şube müdürlüğü ataması yapılacağı duyurulmuştur.

21-27 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılacak şube müdürlüğü atamalarının bu haliyle yargı kararlarını dolanmaktan başka bir anlam ifade etmediği açıktır.

Yargı kararlarına istinaden ve değişiklik yapılan Yönetmelik doğrultusunda, daha önce yapılan tüm şube müdürlüğü atamalarının iptal edilerek, tüm adayların puanlarının yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalamalarına göre tekrar hesaplanması ve oluşan yeni puanlara göre başvuruların alınması gerektiği hususlarını içeren resmi yazımız Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.

Teç-Sen olarak yargı kararları TAM MANASIYLA yerine getirilene kadar Şube müdürlüğü atamalarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+