Görevde Yükselme Sınavları İle İlgili Çok Önemli Gelişme.

Görevde Yükselme Sınavları İle İlgili Çok Önemli Gelişme.

Bilindiği üzere en son 2014 yılında yapılan görevde yükselme sınavında başarı oranları Memurluk için %6,72 ve Şeflik için%20,6 olarak belirlenmişti. Bunun üzerine sendikamızca 30/10/2014 günü Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Atama ve Özlük Dairesi Başkanlıklarıyla görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Yapılan görüşme neticesinde; Taleplerimiz arasında yer alan yeniden görevde yükselme sınavlarının açılması ve yapılacak sınavlarda hazırlanacak soruların zorluk derecelerinin de unvanların derecelerine göre hazırlanması yani daha kolay olması konusunun da sınav protokolünde özellikle belirtilmesi konularında mutabık kalınmıştı. İlgili Haber İçin Tıklayınız.

Bakanlık yetkileriyle yaptığımız görüşme neticesinde Sınav Protokolünün İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalandığı, en son Bakan onayından sonra resmi işlemlerin tamamlanacağı ifade edilmiştir.

Sendikamızın talebi doğrultusunda sınav zorluk derecesinin söz konusu protokol gereği bir önceki sınavdan daha kolay olacağı konuyla ilgili en resmi ağızdan sendikamız yetkilerine iletilmiştir.

Şöyle ki; Sınav konularının neler olacağı M.E.B. Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme suretiyle Atanması hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde belirtilmiştir. Ancak; 06 Aralık 2015 tarihinde yapılacak sınavlarda sorumlu olunacak sınav konularının yönetmelikte yazılı tüm konuları kapsamayacağı, sınav konularında sadeleştirmeler yapılacağı bildirilmiştir. Sınav konularının neler olacağı hakkındaki duyurunun da yönetmelik gereği sınavdan en az bir ay önce yapılacağı iletilmiştir.

Bunun üzerine sendikamız yöneticileri, bakanlık yetkililerine bir aylık duyuru süresinin beklenmemesi bir an önce sınav konularının açıklanmasının sınava hazırlanacak eğitim çalışanları için hayati önem taşıdığı hususunu iletmiş, Bu talebimiz üzerine bir aylık sürenin beklenmeyeceği sınav protokolünün Bakan onayından çıkar çıkmaz sınav konularının duyurusunun yapılacağı konusunda mutabık kalınmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+