Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İl Başkanımıza Yapılan Mobing ve Sonuçları.!

Sinop İl Milli EğitimMüdürlüğünde İl Başkanımıza Yapılan Mobing ve Sonuçları

Bilindiği üzere, gerek yazılı ve gerekse görsel basında yer alan Sinop il Milli Eğitim Müdürü Şaban KARATAŞ'a yapılan saldırıyla ilgili haberler yayınlanmıştır. Sinop İl Başkanımız Hakan AKINCI'nın karıştığı bu üzücü olayla ilgili kamuoyunda bir cadı avı başlatılmış ve gerek sendikamız ve gerekse eğitim çalışanları hedef gösterilmeye çalışılmıştır.

Öncelikle maddi veya manevi her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu ve eğitimde öncelikle öğrencilerimize iletişim kurmanın ve sorunları çözmede şiddet yerine iletişim yollarını kullanmamız gerektiğini öğreten Eğitim hizmetleri iş kolunda faaliyet gösteren bir sendika olmaktan duyduğumuz gururu açıkça beyan ediyoruz.

TEÇ-SEN gerek kurumsal kimliğiyle, gerekse eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünde kullandığı iletişim yollarını her zaman açık bırakan kimliğiyle kamuoyunda yeterli düzeyde tanınmaktadır. 

2006 yılından bugüne kadarözellikle üzerinde çalıştığımız konuların başında gelen, eğitim çalışanlarınayapılan zulüm, baskı, mobing, sendikal baskı, yıldırma, soruşturma açma, sürgünv.s. gibi insan onuruna yakışmayan ve çalışma hayatı içinde başvurulması hoşgörülmeyen bir çok vakanın Milli Eğitim Bakanlığında varlığını hızlanarak veartarak devam ettirdiğini görüyoruz.

Sinop İl Başkanımız Hakan AKINCI ile Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Şaban KARATAŞ arasında geçen bu üzücü olay aslında tasvip etmesek de bir sonuçtur.

Çünkü, Sinop İl Başkanımız Hakan AKINCI ve Sinop Teç-Sen Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan zulüm, haksızlık,yıldırma, psikolojik şiddet ve mobing sanırız hiçbir sendika yöneticilerine bugüne kadar yapılmamıştır.

OLAYLAR AŞAĞIYA SIRALANMIŞTIR.

1-            Özellikle olayların başlangıcı olan 2013 yılı Kasım Ayında;  önceki görev yeri Öğretmenevi olan ve Öğretmenevi Müdürü EMİN ŞİMŞEK ile Sendikamız il Başkanı HAKAN AKINCI arasında bir sendikal toplantı sırasında gelişen kavga olayıyla başladığı ve karşılıklı şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KOVUŞTURMA Açılmıştır. (YIL 2013)

         İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmış ve yine İl Milli Eğitim Müfettişlerince Sendikamız İl Başkanı Hakan AKINCI'ya "KINAMA" ve "GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ" getirilmiş"BOYABAT İLÇESİNE" İlçesine sürülmüştür.  Ne hikmetse Öğretmenevi Müdürü EMİN ŞİMŞEK'e herhangi bir ceza ve müeyyide uygulanmamıştır.

2-            Sinop İl Başkanımız Hakan AKINCI'nın BOYABAT İlçesine sürülmesi sonucunda TEÇ-SEN Genel Merkezimizce konuyla ilgili çalışmalar başlatılmış ve Sinop valiliğine sendikal faaliyetimizin engellendiği ve il başkanımızın haksız yere sürüldüğü hakkında resmi yazı yazılmıştır. Ayrıca Genel Sekreterimiz S.Burçin POYRAZ  Sinop Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli olan görüşmeleri yapmış ve görüşmeler sonucunda İl Başkanımızın"BOYABAT İLÇE"ye sürülmesi iptal edilmiştir.

3-             Sinop İl Başkanımız Hakan AKINCI ile Öğretmenevi Müdürü arasında geçen olaylar ve husumet halen devam ederken, Öğretmenevi Müdürü Emin ŞİMŞEK, Sinop Valiliği tarafından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Hatta İl Başkanımızın çalıştığı büroya bakan Müdür yardımcısı olarak atanması da art niyetin, mobingin, baskı ve yıldırmanın ne denli gerçek olduğunun kanıtıdır.

4-            Yıllardır eğitim çalışanlarının haksızlara, yapılan kötü muamelelere ve sürgünlere sessiz kalmasına alışkın zihniyet bu baş kaldırıyı, bu itirazları ve yüksek sesi tabiki cezasız bırakmak istememiştir. İl Başkanımız Hakan AKINCI'nın FACEBOOK hesabı mercek altına alınmış ve yaptığı yorumlardan birinde hiçbir isim zikretmemesine rağmen daha önce husumeti olduğu ve başına müdür yardımcısı olarak atanan İl MEM Müdür Yardımcısı EMİN ŞİMŞEK tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/1850 sayılı kararı ile yine "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR" karar verilmiştir.

5-            Cumhuriyet Başsavcılığının "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR" kararı ortadayken Emin ŞİMŞEK, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe vererek tekrar Valilik kanalıyla soruşturma açtırmıştır.  

6-            Sinop Valisi hakkında yapmış olduğu açıklamalar, yazılı ve görsel basında çıkan haberler ve facebook hesabından yazmış olduğu yorumlarda birleştirilerek sanki sendika yöneticisi değilmiş gibi bu sefer vali tarafından cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunulmuştur.

7-            Sinop Valisinin İl Başkanımız Hakan AKINCI hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu şikayet sonucunda da Cumhuriyet Başsavcılığı "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR" karar vermiştir.

8-            Olayların fitilinin ateşlendiği ilk olayın kararı 30/09/2014 tarihinde çıkmış ve İl Başkanımıza Asliye ceza mahkesince 2000 tl adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı  verilmiştir.

9-            Olayların fitilinin ateşlenmesini sağlayan Müdür Yardımcısı Emin ŞİMŞEK kendi makamına Teç-Sen üyelerini çağırarak korku, yıldırma ve gözdağı ile Teç-Sen üyelerinden bazılarının istifalarını sağlamıştır. Bu olayla ilgili Sendika il Başkanımız Şube Müdürü Kadir ALTUNKAYNAK ile görüşmeye gitmiş ve kullandığı ifadelerden dolayı ne hikmetse bu sebepten dolayı da soruşturma açılmıştır.

10-         Mİlli Eğitim Müdürlüğünce sebebi sonradan anlaşılan "Geçici Görevlendirme" başlıklı bir rapor İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişlerine hazırlattırılmış ve söz konusu rapor ilgi tutularak haksız ve hukuksuz bir şekilde Teç-Sen İl Başkanı Hakan AKINCI ve Teç-SEn Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teç-Sen üyelerinin görev yerleri değiştirilmiştir.

                İl Milli Eğitim Müdürünün yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişlerine bu raporu hazırlatma sebebi yapılan sürgünlerden açık ve beyan ortaya çıkmıştır.

11-         Sendikamız Genel Sekreteri S.Burçin POYRAZ, Genel Başkan Yardımcısı Ali GÜLER ve Genel Başkan Yardımcısı Erol KAÇAKOĞLU bizzat Sinop iline giderek konuyla ilgili İl Müdürü Şaban KARATAŞ ile gerekli görüşmeleri yapmış, yapılan hukuksuz uygulamalara derhal son verilmesi istenmiştir.

                Söz konusu olaylarla ilgili durum tespitinin sağlam temellere dayanarak yapılmadığı, husumetin devam etmesi için İl Milli Müdürlüğü yöneticilerinin ciddi gayretler gösterdiği, bu şekilde çalışma barışının sinop milli eğitim müdürlüğü için çok zor olacağı ve iletişim yollarının tekrar açılması gerektiği ve yapılan hukuksuz atamaların iptal edilmesi gerektiği konularında görüşmeler yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürü Şaban KARATAŞ Genel Merkez yöneticilerimize İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan sürgünlerin iptal edilmesi için gereken neyse yapacağı sözünü vermiştir. lakin sonraki uygulamalarıyla zaten tarafını belli etmiştir.

12-         Milli Eğitim Müdürü yine Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişlerince "Geçici görevlendirme" Başlıklı raporda adı dahi geçmediği halde İl Başkanımız Hakan AKINCI'nın görev yerini adının dahi geçmediği bir raporu ilgi tutarak değiştirmiştir.

                Ancak,İl Başkanımızın haksızlıklar karşısındaki dirayeti, hukuk savaşı, şikayetleri,dilekçeleri, Basın açıklamaları devam etmiş ve bu durum yine Sinop Valiliğinde ve Sinop Milli Eğitim Müdürlüğündeki yöneticileri rahatsız etmiştir.

13 -        Sinop İl Başkanımız Hakan AKıNCI , Sendikal faaliyetleri, Basın açıklamaları, Facebook hesabı üzerinden yapmış olduğu yorumlardan ve paylaşımlardan dolayı Sinop Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine sinop valiliği tarafından onlarca soruşturma ve Öğretmenevi müdürüyken Emin ŞİMŞEK ile yaptığı kavga sonrası mahkemenin verdiği kararını emsal gösterip en sonunda Sinop'un en uzak ilçesine "DURAĞAN " ilçesine sürülmesi başarıyla sağlanmıştır.

Teç-Sen  Genel Merkezi olarak İl Başkanımız Hakan AKINCI'nın yapmış olduğu en son olayı ve İl Başkanımız Hakan AKINCI ve Yönetim Kurulu üyelerimize yapılan haksız ve hukuksuz olayların hiçbirini tasvip etmiyoruz. İl Başkanımıza açılan 19 adet soruşturmayla da açıkça görüleceği üzere birileri planlı bir şekilde bu olayların bu noktaya gelmesi için uğraşmıştır.

Sendikal farklılıkları içine sindiremeyen, robot memur isteyen, mobing uygulamayı amirliğin bir öznesi olarak gören, bir memurun hayatını üstüne oturduğu makamla yerle bir eden, azap etmeyi verimli çalışmanın bir gereği gibi gören ve haksızlığın hukuksuzluğun mimarı olan tüm yöneticileri lanet ve nefretle kınıyoruz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ.

+