Valilikler İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemlerini, Yer Değiştirme(me) İşlemlerine Dönüştürdü.

Valilikler İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemlerini Yer Değiştirme(me) İşlemlerine Dönüştürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesine göre her yıl eğitim çalışanlarının il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 2014 Haziran tarihi itibariyle yapılmaya başlanmıştır.

Sendikamızca eğitim çalışanlarının yer değiştirme işlemlerinin yönetmelik çerçevesinde olması yer değiştirmelerde torpil ve kayırmaların son bulması için yıllarca mücadele verilmiş, en sonunda bu hakkımızı Ekim 2013 yılında çıkarılan yönetmelik ile elde etmiştik.

2014 yılında ilki yapılan il içi ve il dışı isteğe bağlı yer değiştirmelerde bir çok sorun yaşanmış, özellikle il dışı yer değiştirmelerde il emri uygulaması sendikamızın girişimleri ile ilçe /kurum tercihi şekline dönüştürülmüştür. Yine bir çok il boş kadroları duyuruya çıkmayarak yer değiştirme işlemini yapılamaz hale getirmiştir.

Bu yıl da il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi ve yapılacak işlemler Milli Eğitim Bakanlığınca 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi yazı ile bildirilmiştir. Ancak; söz konusu yazıda (İl/ilçe/okul ve kurumlarımızın personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak münhal kadroların duyuruya çıkarılması) şeklindeki talimat il milli eğitim müdürlüklerince keyfi bir şekilde değerlendirilerek münhal(boş) kadroların çok az bir oranı personel ihtiyacı gerekçesi ile duyuruya çıkarılmıştır.

Tespit ettiğimiz bu durum sendikamızca Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine iletilmiştir. Çözüm olarak da unvan değişikliği sınavında ilan edilen kadrolar hariç tüm münhal (boş) kadroların ilan edilmesi için illere bir uyarı yazısı yazılması istenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın acilen bu konuda adım atması beklenmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+