Teç-Sen'den 4/C'li Çalışanları Ek Ödeme Müjdesi.!

4/C'li Üyelerimize Mahkemeden  Müjdeli Ek Ödeme Kararı.

Sendikamız üyesi 4/C'li eğitim çalışanlarına ek ödeme verilmesi için daha önce başlattığımız hukuki mücadele sonuç vermeye başladı.Haber

 Mersin 2. İdare mahkemesi sendikamız üyesi 4/C'li personele ek ödeme verilmesi yönünde karar verdi.

Söz konusu mahkeme kararında  "657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9.maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı olması sebebiyle davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakkın idareye başvuru tarihi olan 6.6.2014 tarihinden geriye doğru 60 gün içinde kalan yararlandırılmadığı ek ödeme tutarının başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir." denilmiştir.

Sendikamız, 4/C'li üyelerimizin tümüne ek ödeme verilinceye kadar mücadele etmeye devam edecektir.Ayrıca 4/C statüsünde görev yapan ve üyemiz olmayan eğitim çalışanları sendikamız şube/temsilcilikleri ile irtibata geçmeleri halinde ek ödeme alınması için gerekli olan hukuki yardımdan faydalanabileceklerdir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

MAHKEME KARAR METNİ.!

+