Takviye Kurslarında Ücret Verilene Kadar Eylemdeyiz.

Bilindiği üzere 23/09/214 tarihli Bakanlık onayı ile Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi yayımlanmıştır.

Yönergeye göre Okullarda eğitim öğretim bittikten sonra hafta içi saat 22:00’ye kadar, ve cumartesi, pazar günleri istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılmaktadır.

Kurs merkezlerinde görev yapan eğitim çalışanları kurslarda ısınma ve temizlik işlerinde görevlendirilmekte, ancak yapılan görevlendirme karşılığında her hangi bir ücret ödenmemektedir. Eğitim çalışanları tam bir angarya ilekarşı karşıya bırakılmıştır.

Sendikamızca, Mesai saatleri dışında görevlendirilen eğitim çalışanlarına da ücret ödenmesi konusunda düzenleme yapılması veya görev verilmemesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığımız başvurular sonuçsuz kalmış, bu konuda bakanlıkça bir düzenleme yapılmadığı gibi sendikamız üyesi eğitim çalışanları yönerge doğrultusunda bu kurslarda mesai  saatleri dışında görevlendirilmeye başlanmıştır. Bu görevlendirmeler Anayasamızın 18 ve 55. maddelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Tüm bu gelişmeler ışığında mesai saatleri dışında düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarında görev verilen eğitim çalışanlarına ücret ödenmesi konusunda bir düzenleme yapılana kadar, sendikamız genel merkez yönetim kurulunun 26/12/2014 tarihli ve 140 sayılı kararı ile  sendikamız üyelerinin bu kurslara katılmamalarına karar verilmiştir. Hakkımız olan ücreti alana kadar eylemimiz devam edecektir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+