Sınavsız Atamalar Neden Yapılmıyor ?

Milli Eğitim Bakanlığının Talimatına Rağmen Hala Sınavsız Atamalar Yapılmıyor ?

Sendikamız olarak MEB Görevde Yükselme Yönetmelik hükümleri gereği Aynı Görev gurupları arasında geçiş yapmak isteyen eğitim çalışanlarının bu taleplerinin yerine getirilmesi için için Milli Eğitim Bakanlığına başvuru yapmıştık.

Başvurumuz sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği 13/03/2014 tarih ve 1086583 sayılı yazısıyla söz konusu sınavsız atamaların yapılması için yetki devri yapmıştır. Bakanlık yazısına göre;

a) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru,mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför kadrolarında görev yapanlar kendi aralarında;

b) Hizmetli, aşçı,teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı, kaloriferci unvanlarında görev yapanlar kendi aralarında; sınavsız geçiş yapabilecektir.

Ancak sendikamıza gelen telefon ve şikayetlerden anlaşılacağı üzere, birçok İl Milli Eğitim Müdürlüğü Görev Grupları Arası Geçiş işlemlerini yapmamıştır.

Ataması yapılacak personelin genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı olması nedeniyle işlemlerin ağırdan alındığı bir gerçektir.

Sınavsız Atamaları yapmayan illerin hemen yapması amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığından, işlemi gerçekleştirmeyen illerin uyarılmasını ve bir an önce sınavsız geçiş işlemlerinin tamamlanmasını istedik.

picture

+