Şube Müdürlüğü Atamaları Yeniden Yapılacak!

Şube Müdürlüğü Atamaları Yeniden Yapılacak!


Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı 13 yıl aradan sonra MEB Şube Müdürlüğü sınavını açmış, sınavda başarılı olan (70 puan ve üzeri alan) eğitim çalışanlarını "Sözlü Sınava" tabii tutarak sadece sözlü sınav puanını dikkate alıp şube müdürlüğü atamaları gerçekleştirmişti.


TEÇ-SEN Olarak, söz konusu Şube Müdürlüğü sınavından sonra yapılan "SÖZLÜ SINAV" ile ilgili Danıştay 5 Daire ve Danıştay 2.Daire olmak üzere açmış olduğumuz davalar ile Adalet aramıştık. Açtığımız tüm davaları kazanarak, sözlü sınava dayalı atamaların tümünün iptalini sağlamıştık.


Milli Eğitim Bakanlığı, Şube Müdürlüğü sınavı ve atamalarının belirlendiği yönetmeliğin ilgili maddesinde değişikliğe giderek "Sadece Sözlü Sınav Puanına Dayalı Atama" sisteminden vazgeçmiş ve "Yazılı ve Sözlü sınavın aritmetik ortalamasına Dayalı Atama" sistemine geçmiştir. 


Yargı kararları ve yönetmelik değişikliği dikkate alındığında, Milli Eğitim Bakanlığı daha önce "Sözlü Sınav Puanına Dayalı" yapmış olduğu Şube Müdürlüğü atamalarının tümünü iptal edecektir. Yazılı ve sözlü sınavı kazanan tüm adayların Atama puanları yeniden ("Yazılı %50+Sözlü %50" atama puanı) belirlenmesi gerekir. Ayrıca Boş Şube Müdürlüğü kadroları tekrar ilan edilip, başvurular alınarak Şube Müdürlüğü atama süreci tamamlanacaktır. TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+