19.Milli Eğitim Şûrasına Delege Olarak Katıldık!

19. Milli Eğitim Şurası Tamamlandı.

19. Milli Eğitim Şurası 02-06 Aralık 2014 tarihlerinde Antalya'da toplandı. Şuraya sendikamızı temsilen Genel Sekreterimiz Salih Burçin POYRAZ katıldı.

Genel Sekreterimiz şuraya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu. Şura esasında başlangıç olarak eğitim çalışanları için pekte iç açıcı başlamadı. Çünkü şurada görüşülecek konular Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretmen Niteliğinin Artırılması, Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması ve Okul Güvenliği olarak 4 ana başlık altında Şura Genel Sekreterliğince daha önce belirlenmişti ve belirlenen konu başlıkları dışında kalan konular ile ilgili öneri getirilmesi ve karar alınması imkansız hale getirilmiştir.

Sendikamızca;

* Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Tüm Eğitim Çalışanlarına Verilmesi;

* Okul ve kurumlarda hafta sonu ve akşamları düzenlenen kurslarda görev alan personele de mesai ücreti veya ek ders verilmesi;

* Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının görev tanımlarının yapılması,

* Şeflerin ek ödeme oranlarının % 150 olarak artırılması;

* Memur, teknisyen,şoför kadrolarında görev yapanların ek ödeme oranlarının % 135 olarak artırılması;

* Hizmetli, aşçı, bekçi kadrolarında görev yapanların ek ödemelerinin %120 olarak artırılması;

* D.P.Y.B. sınavlarında öğretmen çocuğu kontenjanının kaldırılması; konularında görevli olduğum eğitim yöneticilerinin niteliğinin artırılması komisyonunda görüşülmesi için önergeler verdim. Ancak bu konular komisyon başkanlığınca şura ana gündem maddeleri içinde olmayan konular olarak değerlendirilip bu konuların görüşülmesi red edilmiştir.

Yine sendikamızca Öğretmen Niteliğinin artırılması konu başlığının "Eğitim Çalışanlarının Niteliğinin Artırılması" olarak değiştirilmesi teklifi getirilmiş, 19.Milli Eğitim Şurası konu başlıklarının makam onayı ile belirlendiği,teklifimizin bu şura için değerlendirmeye bu yüzden alınamadığı ama bir daha ki şurada bu teklifimizin yerine getirilebileceği ifade edilmiştir.

 Her ne kadar komisyon çalışmalarında ve genel kurulda biraz önce belirttiğim konularda bir karar alınamadıysa da; Şuraya katılan Milli Eğitim bakanlığı Müsteşarı Yusuf TEKİN ve Bakanlık yetkilileri ile yaptığım birebir görüşmelerde bu konuları gündeme getirme fırsatı buldum.

Özellikle Müsteşar Yusuf TEKİN ile yaptığım görüşme çok verimli geçti. Müsteşar bey eğitim öğretime hazırlık ödeneği konusunda "bu ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi konusunun gündemlerinde olduğunu, maliye bakanlığı yetkilileri ile yapılan tüm toplantılarda bu konuyu gündeme taşıdığını ifade etmiştir." bende kendisine bu sorunun bir an önce çözülmesi için sendika olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi bildirdim.

Yine üyesi olduğum Eğitim Yöneticilerinin niteliğinin artırılması komisyonunda görüşülen maddelerden;

1- "MEB-YÖK arasında yapılacak bir protokolle öğretmenlerin yüksek lisans ve eğitim doktorası eğitimi almaları sağlanmalı, bu bağlamda eğitime erişimin kolaylaştırılması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmalıdır."önerisi yaptığım itirazlar neticesinde

"MEB-YÖK arasında yapılacak bir protokolle Milli Eğitim Bakanlığı personelinin yüksek lisans ve eğitim doktorası eğitimi almaları sağlanmalı, bu bağlamda eğitime erişimin kolaylaştırılması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmalıdır." şeklinde değiştirilmiştir.

Yine sendikamızın da gündeminde olan Okul ve kurumların yönetim yapısının değiştirilerek idari işler ile eğitim işlerinin bir birinden ayrılması okulların daha profesyonel bir şekilde yönetilmesi için idari işlerde görev alacak personelin kamu yönetimi,işletme,iktisat v.b. alanlardan mezun olanlar arasından seçilmesi konusu komisyonda görüşülmüş.

 "okul veya kurum müdürlerinin temel rolü öğretim liderliği olduğundan, bu rollerini etkili bir biçimde gerçekleştirebilmeleri için okulun veya kurumun bürokratik işlemlerinden sorumlu okul sekreterliği oluşturulması" şeklinde komisyon kararı alınmıştır.

 Eğitimini kamu yönetimi, işletme,iktisat v.b alanlarda almış eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarını, okulların daha etkin ve profesyonel bir şekilde yönetilmesinin önünü açacak bu değişiklik, genel kurulda maalesef Eğitim Bir Sen'in verdiği önerge ile iptal edilmiş ve şura kararları arasından çıkarılmıştır. Eğitim çalışanlarının kariyer yapabileceği bir sistem değişikliği yine eğitim çalışanlarını üye yapan ve onların haklarını savunduğunu iddia eden bir sendika tarafından engellenmesini de eğitim çalışanlarının takdirine bırakıyorum.

Bundan sonraki süreçte özellikle şurada eğitim çalışanlarının görüşülen konu başlıklarında kendilerine yer bulamamasının nedenlerinin ortadan kaldırılması için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Başka sendikalara üye olan eğitim çalışanlarının da üyelikleri ile destek verdikleri sendikaların kimler için mücadele ettiğini görüp, artık bu yanlışlarından bir an önce dönmeleri gerekir. dedi.

picture picture

+