Bakanlıkla Görüştük! "Memurluk ve Şeflik Sınavı" En Yakın Zamanda Tekrar Yapılacak!

Bakanlıkla Görüştük! "Memurluk ve Şeflik Sınavı" En Yakın Zamanda Tekrar Yapılacak!

Bilindiği Üzere; Milli Eğitim Bakanlığı Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personellerinin kariyer ve liyakate dayalı görevde yükselmelerinin önünü açacak "Memurluk ve Şeflik" sınavları yapılmıştır.

Ancak sınavlarda sorulan soruların çok ağır olması nedeniyle "Memurluk ve Şeflik" sınav sonuçlarının başarı oranı Memurluk için %6,72 ve Şeflik için%20,6 olarak belirlenmiştir. 

Bu durum karşısında,TEÇ-SEN olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi olarak;

1- Görevde Yükselme Sınavlarında uygulanan Başarı Puanının Kaldırılması,
2- En Yüksek Puandan başlayarak Boş Kadro Sayısı dolana kadar atamaların yapılması,
3- 1. ve 2. Madde uygun bulunmaz ise acil olarak yeniden "Görevde Yükselme Sınavlarının Açılması"nı talep etmiştik. Resmi Başvurumuz Tıklayınız.

30/10/2014 günü Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Atama ve Özlük Dairesi Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmelerde; "Görevde yükselme sınavlarında sınav başarı puanının düşürülmesinin yönetmeliğe aykırı olacağını, ancak sınavlarda sorulan soruların gerçekten zorluk derecesi yüksek hazırlandığını kabul ettiklerini ifade etmiştir."

Yapılan görüşme neticesinde; Taleplerimiz arasında yer alan yeniden görevde yükselme sınavlarının açılması ve yapılacak sınavlarda hazırlanacak soruların zorluk derecelerinin de unvanların derecelerine göre hazırlanması yani daha kolay olması konusunun da sınav protokolünde özellikle belirtilmesi konularında mutabık kalınmıştır.

İkinci bir şeflik/memurluk görevde yükselme sınavı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sınav takvimine göre belirleyeceği en yakın tarihte yapılacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ    

NOT: 13 Eylül tarihinde yapılan "Memurluk ve Şeflik Sınavı" iptal değildir. 13 Eylülde yapılan sınavlarda başarılı olanların ataması yapılacaktır. 

+