Görevde Yükselme Sınavları 2 Aşamalı Teklifimizi MEB'e Gönderdik!

Görevde Yükselme Sınavları 2 Aşamalı Teklifimizi MEB'e Gönderdik!


Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personellerinin kariyer yapması için "Memurluk" ve "Şeflik" sınavlarını açmıştır. Yapılan Görevde Yükselme Sınavları sonucunda "İlan Edilen Boş Kadro" ile "Sınavı Kazanan Aday Sayısı" arasında dikkate alınması gerekecek derece farklılıklar olduğu görülmektedir.


Öyle ki; "Memurluk" için 2487 adet, "Şeflik" içinse 2048 adet boş kadro kalacağı kesindir. Görevde Yükselme Sınavının açılmasıyla birlikte ulaşılması gereken amaca ulaşılmamıştır. 

Teç-Sen Sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığına Görevde Yükselme Sınavlarının sonuçları hakkında 2 aşamalı teklif götürdük. MEB'e gönderdiğimiz teklif şu şekildedir.

1- Görevde Yükselme Sınavlarında uygulanan Başarı Puanının Kaldırılması,
2- En Yüksek Puandan başlayarak Boş Kadro Sayısı dolana kadar atamaların yapılması,
3- 1. ve 2. Madde uygun bulunmaz ise acil olarak yeniden "Görevde Yükselme Sınavlarının Açılması" 

Yönündeki Teç-Sen Teklifimiz Bakanlığa gönderilmiştir.

Resmi Yazımız Aşağıdadır.

picture

+