Hizmetli/ Memur Öğretmenler Sınıflarını İstiyor!

HİZMETLİ/MEMUR ÖĞRETMENLERE YİNE KPSS !!!

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik taslağını yayımladı.

 Taslakta MEB’in daha önce yaptığı bir hatayı düzeltmeme ısrarı devam etmektedir.

MEB 31/08/2012 tarihinde yaptığı değişiklik ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanların öğretmen olarak atanma hakları ellerinden alındı. Bu durumda olan öğretmen adayları, 31/08/2012 tarihinden önce Devlet Memurluğunda geçen sürelerine göre değerlendirilmek suretiyle atamaları yapılabilirken, artık KPSS puanı ile atanmaktadırlar.

Sendika olarak 31.08.2012 tarihli ve 28397 sayılı  resmi gazetede yayımlanan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 maddelerinin  iptali istemiyle Danıştay 2. Dairesi nezdinde 2012/11560 esas numarası ile davaaçılmıştı. Dava halen devam etmektedir.

Öğretmenlik mezunu olup, KPSS’ye girerek memur olanlar bir daha KPSS’ye girmeye zorlanmaktadırlar.

Bu konuyla ilgili olarak tüm öğretmenlik mezunu öğretmen hariç personel MEB’in açmış olduğu katılım modülüne konuyla ilgili görüş eklemelidir.. (http://www.meb.gov.tr/katilimmodulu/giris.php)

Kurum içi/ Kurumlar arası asıl mesleği öğretmen olan hizmetli/memur öğretmenlerin sınıflarına dönmesi hakiki bir hak talebidir ve bu hakkın teslim edilmesi en büyük temennimizdir.

TEÇ-SEN Olarak Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmelik Taslağı hakkında tek görüşümüz "Kurum İçi veya Kurumlar arası Öğretmen Atama Bölümünün Yönetmeliğe Eklenmesi" yönündeki teklifimiz Milli eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.

NOT: Bu konuda mağdur olan kamu çalışanlarının da konuyla ilgili "Katılım Modülünü" kullanarak kendi görüşlerini göndermesi hakkın kazanılması açısında önemli bir faktör olacaktır.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+