Eğitim Çalışanlarına Uygulanmak İstenen Angaryaya Son Verilsin.

Eğitim Çalışanlarına Uygulanmak İstenen Angaryaya Son Verilsin.

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi yayımlanmıştır.

Yönergeye göre Okullarda eğitim öğretim bittikten sonra hafta içi saat 22:00’ye kadar, ve cumartesi, pazar günleri istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açılabilecektir.

Kurs merkezlerinde görev yapan özellikle yardımcı hizmetler personeli kurslarda ısınma ve temizlik işlerinde görevlendirilebilecektir. Ancak yönergede görevlendirilecek öğretmenlerin alacağı ücret belirtilmiş ancak hizmetlinin/memurun görevlendirme karşılığı alacağı ücret ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Eğitim çalışanları tam bir angarya ile karşı karşıya bırakılmıştır.

Bu durum hiç kuşkusuz hizmetli-memur ve okul idaresi arasında gerginliğe yol açacaktır.Kurs verecek öğretmenlerin ek derslerinin iki katına çıkarılması gündemde iken hafta sonu okula gelecek kalorifer yakacak ve temizlik yapacak personelin fazla çalışma karşılığı alacağı ücretten hiç kimse bahsetmemektedir. Mesai saatleri dışında görevlendirilen eğitim çalışanlarına da mutlaka ücret ödenmesi gerekmektedir veya görev verilmemelidir.

Konu hakkında kadrolu personele mesai saatleri dışında görevlendirme yapılmamasını yapıldığı takdirde ücretlerinin ödenmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığına resmi yazımızı gönderdik.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture picture

+