Şeflik Sınav Sonuçlarında Yanlış Hesaplama.!

Şeflik Sınav SonuçlarındaYanlış Hesaplama.!

MEB Şeflik ve Memurluksınavı sonuçları açıklandı. Ancak herkeste bir şaşkınlık var. Şeflik GörevdeYükselme Sınavına giren eğitim çalışanlarının puanları 2 puan eksik.

Bunun sebebi; A kitapçığı 28. B kitapçığı 31. soru.

Soruda Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşaryardımcısı görevlendirilir denmektedir.

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat veGörevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre;

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 5 – (1)
(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

Sorunun cevabı 5’tir.

Ancak MEB’in yayımladığı soru vecevaplarda bu sorunun cevabı 7 olarak verilmiştir.

Anlaşılan, soruyu hazırlayan MEB kenditeşkilat kanununu bilmiyor.

Özellikle 68 puanda kalan eğitimçalışanlarının kılavuzda belirtilen itiraz usulüne göre itiraz etmelerigerekir.

TEÇ-SEN olarak Milli Eğitim Bakanlığınayazdığımız yazı ile de Bakanlığı uyardık.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+