Üçkağıtçı ve Sahtekarlara Dikkat Edin!

SınavDönemi Yalancıları Yine İş Başı Yaptı

Sendikamız üyelerine veeğitim çalışanlarına "2014 MEB Görevde Yükselme Sınavlarında" "YARDIM", "TORPİL" ve"KAYIRMA" v.b. vaatler verilerek, her sınav döneminde oynananoyun tekrar sahneye koyulmak istenmektedir.  TEÇ-SEN Üyelerine veEğitim çalışanlarına yapılan bu çirkin ve ahlaksızca vaatlerin, tamamıylaeğitim çalışanlarının ümitlerini sömürmek ve üye avcılığı yapmaktan başka biramacı yoktur.

Çünkü; aynı oyun tümgörevde yükselme sınavlarından önce malum sendika yöneticileri tarafındanoynanmaktadır. Bu sendika yöneticileri "Sınavlarda yardım edeceğiz" YALANI ile sınav dönemlerini üyeavcılığı yaparak geçirmektedir.

Ancak sınavlarda yardımyapılması mümkün değildir. Neden? Çünkü boş kadro sayısı başvuru sayısındanazdır. Aynı sınav salonun da sınava giren yirmi kişiden iki veya üç kişiyeyardım edilse diğer 17 kişi buna müdahale etmez mi? Yok biz sınava giren herkeseyardım edeceğiz yalanı söylense yine tutmuyor. Boş kadro sayısı sınavakatılacak personel sayısından daha az yani sınava giren herkesin atanmasımümkün değil, mutlaka bir yarışma olacak. Bazıları ise  yalanı daha da abartarak sınavdan sonramülakat olacak biz size orda da yardım edeceğiz dahi diyebilme aymazlığı içinedüşmüştür

Bu umut sömürüsü geçmişyıllarda yapılan tüm sınavlardan önce yapılmış ancak sınav sonucunda yinekandırılan eğitim çalışanları olmuştur. Sınavlarda yardım bekleyen değil,sınavlara ciddi bir şekilde hazırlananlar mutlu sona ulaşmıştır.

Yukarıda daörnekleriyle atlattığımız üzere eğitim çalışanlarını bu oyuna gelmemelerikonusunda tekrar uyarıyor, başarının sadece çalışmakla elde edilebileceğinihatırlatıyoruz.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+