ENGELLİ PERSONELE BİR DEFALIĞINA ATAMA HAKKI VERİLDİ

ENGELLİ PERSONELE BİR DEFALIĞINA ATAMA HAKKI VERİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalara Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen bir madde ile, Engelli Personelin yer değiştirmesi ile ilgili düzenlemeler yapılır hükmü eklenmişti.

Hüküm doğrultusunda ilk adımı atan Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim sınıfı hariç diğer personelin bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri il emrine atamalarının yapılmasını uygun görmüştür.

 Engelli personelin atamasının yapılması için adaylığının kaldırılması yeterli olup, adaylığı devam eden personel adaylığı kalktığında atama hakkına sahip olacaktır.

Engelli personelin özürlü sağlık kurulu raporunu ekleyerek ve istediği il/ilçe’yi belirterek dilekçesini insan kaynakları genel müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ 

picture

+