Unvan Değişikliği Sınav Konularının Belirlenmesini İstedik

Bilindiği üzere Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının 13/09/2014 tarihinde yapılacağı daha önce Bakanlığımızca duyurulmuştur.

 

Yönetmelikte görevde yükselmeye tabi kadrolar için sınav konuları açık bir şekilde belirlendiğinden bu sayede görevde yükselme sınavlarına hazırlanacak personelin sınavlara hazırlanabilmesi mümkün olabilmektedir.

 

Ancak; Unvan Değişikliği Sınavları için(Teknisyen,Tekniker,Mühendis) görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde "Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir." "Aynı düzeyde eğitim şartı aranan unvanların sınavları birlikte yapılır. Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular kadro unvanlarına göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır.  12 nci maddede belirtilen konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun nitelikleri dikkate alınarak tespit edilir ve duyuruda belirtilir." denilmektedir.

 

Yani unvan değişikliği sınav konuları ve ağırlıkları halen belirsizliğini korumaktadır. Bu belirsizlik ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nca duyuru yapılması halinde netlik kazanacaktır.

 

Teç-Sen olarak unvan değişikliği sınavına girecek personellerin sınavlara hazırlanabilmelerine imkan sağlanması için,unvan değişikliği sınav konuları ve ağırlıklarının bir an önce tespit edilip,kamuoyuna gerekli duyurunun yapılmasını, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yazılı olarak talep ettik.

 

Kamuoyuna Duyurulur.

picture

+