KURUM İÇİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE HATALARI HATIRLATIYORUZ !

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME ABA ALTINDAN SOPAGÖSTERMENİN MASKESİDİR

Milli Eğitim Bakanlığının kanayan yarası olan kurum içi geçici görevlendirmeler özellikle Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan Memur, Hizmetli, Şoför, Kaloriferci, Bekçi, Teknisyen, Tekniker, Mimar ve Mühendis kadrolarına aile bütünlüğünü düşünmeden, pervasızca amirler tarafından kullanılmaktadır. Oysaki, amirin takdir hakkı yetkisi sınırsız olamayacağı gibi, Avrupa Birliğine girmek isteyen Türkiye’nin bu utanç kaynağı hakkında herhangi bir düzenleme yapmamaktadır. Sınırsız yetkinin olmayacağını, geçici görevlendirmelerin her ne kadar düzenleme yapılmasa da, Danıştay Başkanlığının içtihatlarıyla geçici görevlendirmelere kesin kriterler getirilmiştir. 

Konu ile ilgili 81 il valiliğine yazmış olduğumuz yazımız için devamını oku'ya  tıklayın.

+