Ek Ödeme 4/C'li Eğitim Çalışanları'nın Hakkıdır.

Ek Ödeme 4/C'li Eğitim Çalışanları'nın Hakkıdır.

Danıştay 12 .Dairesi 2013/725 esas  ve 2013/8623 sayılı kararıyla  657 sayılı yasanın 4/C maddesi kapsamında çalışan personelin de ek ödemeden yararlandırılması yönünde karar vermiştir.

Söz konusu kararda ek ödemenin, personelin kuruma yaptığı başvuru tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği ayrıca belirtilmiştir. Yani ek ödemenin hak edilme tarihi personelin kuruma başvuru tarihi olarak belirlenmiştir.

Danıştay kararı sonrası Bakanlar Kurulu'nun bu konuda bir düzenleme yapması kaçınılmaz gözükmektedir. Ancak; düzenleme yapılıncaya kadar 4/C'li personelin ek ödeme alabilmesi için bireysel olarak dava açıp, davanın kazanılması sonucunda ek ödeme alabilmesi mümkün olmaktadır

Bu nedenle; ek ödeme almak isteyen 4/C'li üyelerimiz, önce yayınladığımız örnek dilekçe ile kurumlarına ek ödemenin kendilerine ödenmesi için başvuru yapmaları, ardından kurumlarınca verilecek red cevabının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içersinde İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılması gerekmektedir.

Yayınladığımız örnek dilekçe ile kurumlarına başvurup red cevabı alan 4'C'li üyelerimizin bu konuda dava açılmasını istemeleri halinde bağlı bulundukları Şube/İl Başkanlıkları ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

Örnek Dilekçe.

+