Şube Müdürlüğü ve İlçe ME Müdürlüğü Atamalarının İptalini İstedik!

Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atamalarının İptalini İstedik!


Bilindiği üzere; TEÇ-SEN sendikası olarak  31/08/2013 günlü 28751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddeleri Danıştay Mahkemesi tarafından yürütmesinin durdurulmuştu. Yürütmenin durdurulması hakkındaki Danıştay kararı daha önce kamuoyuyla TEÇ-SEN Resmi Web sayfasından paylaşılmıştı.


Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay Kararından önce; "Sınavsız İlçe Milli Eğitim Müdürü Atamalarını" ve "Sadece Sözlü Sınav Puanına Dayalı Olarak Şube Müdürlüğü Atamalarını" yapmıştır.


Milli Eğitim Bakanlığının tesis ettiği bu uygulamaların tamamının Danıştay Kararı sonrası iptal edilmesi gerekmektedir. 


Davanın tarafı olan TEÇ-SEN sendikası olarak Milli Eğitim Bakanlığına; " Şube Müdürlüğü", "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü" atamalarının tamamının iptal edilmesini ve Yönetmelik değişikliğini biran önce yapılmasını resmi olarak istedik. Ayrıca;T.C Başbakanlık Makamından Yürütmesi durdurulan Genel Yönetmeliğin yeniden düzenlemesi için resmi başvuru yaptık.


TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

picture picture

+