Okul ve Kurumlarda Görev Yapan Personellerde MTSK Direksiyon Sınavlarında Görev Alabilecektir.

Okul ve Kurumlarda Görev Yapan Personellerde MTSK Direksiyon Sınavlarında Görev Alabilecektir.

MEB Özel Motorlu Taşıtlar Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Dersi Sınav Yönergesi yayımlandıktan sonra il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından bazı maddelerin yanlış yorumlanmasından kaynaklı olarak, eğitim çalışanları mağduriyet yaşamaktadır.

Bunlardanbirisi, Yönergenin 6. Maddesinin (h) bendinde “Başkan üyeleri ve yedek üyeleri belirlerken önceliği Bakanlığın ilçede bulunan öğretmen ve/veya millî eğitim müdürlüğü personeline vererek adlarına “Görevlendirme Formu” (Ek-2) düzenler.”denilmektedir.

Belirtilen madde ile Sınav Sorumlusu Yetki belgesine sahip okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen hariç diğer personelin görev alamayacağı anlamını çıkaran il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri olmuştur.

Sendikamıza gelen şikâyetler üzerine Milli Eğitim Bakanlığına görüş sorulmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda sendikamıza görüş yazısı vermiştir.

Bakanlığımız yazısında belirtildiği üzere okul ve kurumlarda görevli personelin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı personel olduklarından mevzuat gereği sınavlarda görev verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Ayrıca MEB, uygulamada yönerge maddesini yanlış yorumlayan ilçe milli eğitim müdürlükleri hakkında gereğinin yapılacağını belirtmektedir.

Okul ve Kurumlarda görev yapan ve Sınav Sorumlusu Yetki belgesi olan personele yönerge maddesinden dolayı görev verilmemesi halinde sendikamıza bildirildiği takdirde işlemi yapan idare Bakanlığa bildirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüş yazısı sendikamızca 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ayrıca gönderilmiştir.  

Not:Konu ile ilgili Yazılar Haberin alt kısmındadır.

TEÇ-SENGENEL MERKEZİ

picture picture picture

+