Şube Müdürlüğü Atamaları İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi.


Danıştay 5.Dairesi verdiği yürütmeyi durdurma kararında "12/B maddesinin 1. fıkrası hükmünde geçen "sözlü sınav" ibaresi, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken sözlü sınavın, seçimin tek belirleyicisi olarak düzenlenmesi, bu haliyle somut olarak değerlendirilebilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının yalnızca başarı kriterleri daha muğlak sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulması, Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetiminin yapılmasının engellenmesi nedeniyle hukuka aykırıdır." denilmektedir.

Danıştay 5.Dairesinin verdiği karar ne anlama geliyor. Danıştay 5. Dairesi sözlü sınavı iptal etmemiş; ancak başarı listelerinin, yazılı sınav puanının tamamen değerlendirme dışı bırakılıp sadece sözlü sınav puanı ile oluşturulamayacağına hükmetmiştir. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığınca sadece sözlü sınav puanı ile oluşturulan başarı listelerinin ve bu listelere dayanarak yapılan şube müdürlüğü atamalarının  iptali gerekmektedir. (mahkeme kararı gereği yönetmelik değişikliği yapıldıktan sonra)

Bunun için öncelikle Başbakanlığın söz konusu mahkeme kararını tebliğ aldıktan 30 gün içinde kararı uygulaması ve yönetmelik değişikliğini yapması gerekmektedir.Akabinde yapılan değişikliğe göre tüm kamu kurumları kendi yönetmeliklerini aynı şekilde düzenlenmelidir.  Yapılan yeni düzenlemeye göre başarı listeleri sadece yazılı sınava göre yada,yazılı+sözlü sınav puanlarının belirli bir oranda (%70 yazılı, %30 sözlü gibi)birlikte değerlendirilmesi ile yeniden oluşturulmalıdır. Yeni oluşan başarı listelerine göre Şube müdürlüğü atamaları tekrar yapılmalıdır.

Burada bir husus daha var ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı uygulamada bu durumu da gözönünde bulundurarak hareket etmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı sınava kimsenin bir itirazı yoktur. Ancak sözlü sınava girmiş, başarısız olmuş veya düşük not almış adaylar tarafından açılan sözlü sınavın yürütmesinin durdurulması ve iptali ile ilgili davalar vardır. Sendikamızca da bu konuda üyelerimizi temsilen iki adet dava açılmıştır ve bu davalar halen devam etmektedir. Buradan çıkacak sonucun beklenmesi sürecin yeniden akamete uğramaması açısından da çok önemlidir. Yani Milli Eğitim Bakanlığı başarı listelerini yazılı+sözlü sınava göre yeniden yapacaksa sözlü sınavın iptal edilebileceğini de hesaba katmalıdır.


NOT: Sendikamıza Danıştay Kararı henüz ulaşmamıştır. Söz konusu karar sağlam bir kaynaktan sendikamıza ulaştığı için ön bilgi olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

KARAR İÇİN TIKLAYIN!

+