BİZ TEPKİMİZİ KOYUYORUZ

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİNİN AÇIKLAMASI İÇİN  http://www.tec-sen.org/content/view/115/1/ TIKLAYIN

 

Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu, 15/09/2007 cumartesi günü tüm üyelerinin katılımı ile olağan MYK toplantısını yapmıştır.

 

         Yapılan toplantıda; 2007 yılı toplu sürtüşme süreci, 01 Eylül 2007 tarihinde sendikamızca yapılan Eğitim Öğretim Tazminatı İstiyoruz Eylemi ve  sendikamızın teşkilatlanma, gelişim ve büyüme hızı konularında nesnel ve genel değerlendirmeler yapılmıştır.

 

         2007 Toplu Sürtüşme sürecinin sonuçları, MEB eğitim çalışanları ve tüm kamu çalışanlarının aleyhinde beklenmeyen neticelerle çıktığı açıktır. Özellikle toplu sürtüşme masasında tüm kamu çalışanları için istenen %2 + %2 zam paketinin kabul edilemez olduğunun üzerinde durularak, mevcut 4688 sayılı kamu görevlileri kanunu ile yapılan toplu görüşmelerin neticelerinin işveren lehine sonuçlar doğuracağı ve eğitim çalışanlarının ve kamu çalışanlarının istek ve taleplerini karşılayacak yapıda olmadığı bir gerçektir.

 

         Toplu Sürtüşme sonucu kazanım olarak gösterilen ve sendikalar lehine yapılan bir düzenleme olan ve devletçe sendikalara ödenmesi için üzerinde anlaşılan 10 YTL’lik sendika tazminatının açlık ve açıklık sınırı altında yaşayan eğitim çalışanlarının tüm haklarını, alın terlerini ve haklı taleplerini işverenin insiyatifine ve isteğine bırakmak anlamı taşımaktadır.

 

Bu sebeple; Sendikamız Merkez Yönetim Kurulu; Üyelerimizden ve üretimden gelen gücümüzün farkında olarak, Sendika Tazminatı adı altında İşveren tarafından verilen 10 YTL’lik sendika tazminatını almamayı oy birliği ile kabul etmiştir.

 

TÜM ÜYELERİMİZE VE EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ÖNEMLE DUYURULUR.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU


+