MEB İZLİYOR, PROMOSYON ANLAŞMALARI’NDA ÖDENEN RAKAMLAR HER GEÇEN GÜN ERİYOR.

2022 yılının ortalarıyla başlayan ve yıl sonuna kadar olan dönemde, bankalar promosyon rakamlarını ciddi oranlarda artırmışlardı.

Ancak 2023 yılı başı itibariyle bankalarca teklif edilen promosyon tutarlarının gün geçtikçe azalma eğilimi gösterdiğine şahitlik ediyoruz. Özellikle Son bir iki ay içerisinde yapılan banka promosyon ihalelerine katılan bankaların artık ihalelerde yarışmacı bir tutum içerisinde olmadıkları yönünde ciddi şikayetler alıyoruz. Bu durumda akıllara ister istemez, “acaba bankalar kendi aralarında anlaştı mı?” sorusunu getiriyor.

Bilinmelidir ki promosyon anlaşmalarının illerde parça parça yapılmaya devam etmesi halinde, bu ve buna benzer soruların sorulması kaçınılmaz olacaktır. Bu durumun devamı, bankalar arasında anlaşma yapılmasına da ister istemez ortam hazırlayacaktır.

Bir yılı aşkın bir süredir sendika olarak banka promosyon anlaşmalarının merkezi olarak yapılmasını talep ediyoruz.   https://www.tec-sen.org/haberdetay.aspx?hid=5399  Milli Eğitim Bakanlığı ise bu talebimizi mevzuat gerekçe göstererek yerine getiremeyeceğini ifade ediyor. Biliyoruz ki öne sürülen mevzuat istenirse değiştirilebilir veya uygulama için cumhurbaşkanlığından görüş alınabilir. Ancak üzülerek takip ediyoruz ki bunların gerçekleşmesi için Bakanlığımız ne bir adım atıyor ne de bir irade ortaya koyuyor. Olan eğitim çalışanlarına oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı artık bu konuyu daha fazla görmezden gelmemelidir. Nasıl Bakanlığımız, Merkez Teşkilatı Personelleri için 25.500 Liralık Promosyon anlaşması yaptı ise, Taşra Teşkilatında görev yapan 1.200.000 eğitim çalışanının da banka promosyon anlaşmasını merkezi olarak yapmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı Promosyonların Merkezi Olarak Yapılması Talebi Karşısında Artık Kulağının Üstüne Yatmayı Bırakmalı, Bu Haklı Talep İçin Bahane Değil Çözüm Üretmelidir.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+