Meclisimiz, "YHS Kaldırılması ve 3600 Ek Gösterge" Sorunlarıyla İlgili Torba Yasa ile Köklü Bir Çözüm Üretecektir.

DEMİREL: Türkiye’de Devlet memurlarının çeyrek asırdır devam eden, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması ve 3600 ek göstergenin 1.dereceye gelen kamu çalışanlarının tümüne verilmesi ile ilgili çözüme ilişkin müjdeye çok yakınız.

BASK/TEÇ-SEN ana gündemi olan YHS sorunlarının köklü çözümü ve 3600 ek göstergenin köklü çözümü üzerinde önerilerimizden olan;

-YHS sınıfında görev yapan tüm kamu çalışanlarının eğitimlerine uygun kadrolara atanmasını ve kapsayıcı bir düzenlemenin torba yasada olmasını destekliyoruz. Yine YHS için “Kısmi Geçiş” önerisinin detaylarında “Devamlılık ve Erişebilirlik” hükmünün olmasını önemsiyoruz.

-3600 ek gösterge ile ilgili talebimiz olan “1.Dereceye Gelen Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Verilmesi” hakkındaki talebimiz köklü ve kapsayıcı bir çözüm getiren bir talep olması nedeniyle değişiklik yapılmadan torba yasada yer almasını destekliyoruz.

İnanıyoruz ki, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Seçiminden önce verilen sözler hatırlanacaktır ve Meclisimiz "YHS Kaldırılması ve 3600 Ek Gösterge" sorunlarıyla ilgili torba yasa ile köklü bir çözüm üretecektir.

BASK/TEÇ-SEN olarak devlet memurlarının ekonomik, sosyal ve mali haklarının genişletilmesi hususunda;

Bayram İkramiyesinin Kamu Çalışanlarına da Verilmesi, Ek 5000 Lira Ara Zam Yapılması, EYT- Staj Mağduriyetinin Giderilmesi, Promosyon ile GYS ve Unvan Değişikliği Sınavlarının Merkezi Yapılması hakkındaki taleplerimizin de takipçisi, destekçisi ve savaşçısı olmaya devam edeceğiz. 13/03/2023 - BASK/TEÇ-SEN

+