"MEB Avukatlık Sınavı Liyakatsız, "Dediğim Dedik! Çaldığım Düdük!" Diyen Yöneticilerin Sorumsuzluğu ve İnadı Nedeniyle Mahkeme Kararıyla İptal Edildi."

02 Mart 2021 tarihinde yapılan "MEB Unvan Değişikliği Sınavları-AVUKATLIK SINAVI" Ankara 16.Daire Mahkemesince iptal edilmesiyle ilgili karar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. Dava İdari Dairesi tarafından "KESİN" olarak iptal edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının Unvan değişikliği sınavıyla ilgili aldıkları kararlar, itirazlarımız ve sürecin ancak bu kadar kötü yönetilebilir olduğuna dair tespitlerimiz daha önce Milli Eğitim Bakanlığının ilgili personel genel müdürlüğüne milyonlarca defa bildirilmiş olmasına rağmen liyakatsiz, "Dediğim dedik! çaldığım düdük!" yöneticilerin sorumsuzluğu ve inadı yüzünden içinden çıkılamaz hale gelmiş ve mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

MEB Unvan değişikliği sınavında birden fazla hatalı işlem, telafisi mümkün olmayan yanlışlar, tüm ısrarlarımıza rağmen "Bakan Emri" denilerek bilerek yapılmıştır.

Sayın Milli Eğitim Eski Bakanımız Ziya SELÇUK'a cevaplaması için soralım.

1- Unvan Değişikliği Sınavı ilanını puan üstünlüğü olarak ilana çıkın dediniz mi? Branşlar itibarıyla ayrı ayrı yapılmasını neden istemediniz?

2- Puan üstünlüğüne göre İlan, Kılavuz yayınlanıp ve başvurular alındıktan sonra puan üstünlüğünden vazgeçip "branş bazında yapılsın!" dediniz mi?

3- Unvan Değişikliği sınav sorularının yayınlaması gerekirken, "soruları yayınlamayın!" dediniz mi?

4- Yazılı sınavda başarılı olan ve 60-69,99 alan eğitim çalışanlarının tercih hakkının elinden alınmasına neden olan sözlü sınavda yazılı sınavda ne aldılarsa o puanı verin dediniz mi?

Bu vebal kimin?

-Yıllarca eğitimlerini tamamlayıp, yıllarca sınav açılsın diye bekleyen, sınava giren, kazanan ve atanan eğitim çalışanlarının elinden kazanılmış hakkı alanlar, gasp edenler kimdir? bu vebal kimindir?

-Unvan Değişikliği sınavının diğer branşları ile ilgili devam eden iptal davaları var mıdır? branşlar bazında ilk derece mahkemelerinde iptal kararı verilmiş ve bölge idare mahkemesine itiraz ettiğiniz dava var mı?

- AVUKATLIK DIŞINDA KALAN ALANLARDA SINAVLARIN İPTAL EDİLMESİNDEN ENDİŞELİ MİSİNİZ?

BİZ ENDİŞELİYİZ.

TEÇ-SEN-Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası

+