T.B.M.M. Seçimler İçin Tatile Girmeden 3600 Sorunu da Çözülmelidir.

05 Temmuz 2022 tarihli yasa ile 3600 Ek Gösterge kapsamı genişletilmiş, 15/01/2023 tarihinden itibaren de uygulamaya başlanmıştır.

 

Ancak düzenleme bu haliyle; 3600 ek gösterge sorununu çözememiş aksine daha da derinleşen bir sorun haline getirmiştir. Kamuda ki hiyerarşik yapının taşları bozulmuş, kamu personelleri arasında ayrımcılık yaratılmıştır.

 

3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamı mutlaka genişletilmeli, düzenlemenin başta yönetim hizmetleri grubunda yer alan şefleri, teknikerleri, yüksek okul mezunu teknisyenleri, memurları ve benzer unvandaki kamu çalışanlarının tamamını kapsaması sağlanmalıdır.

 

“Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesine aykırı olan eksik düzenlemenin tamamlanması için başta kamu şefleri de dahil olmak üzere; “1.Dereceye Gelen Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Verilmesi” hak ve adaletin yerini bulması için gereklidir.

 

Bilindiği üzere ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle T.B.M.M. çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmişti. Önümüzdeki hafta yasama faaliyetinin ilk gündeminin de EYT ile ilgili düzenleme olacağı bilinmektedir.

Seçimler öncesinde yasama faaliyetleri için çok az bir zaman kalacağını da hesapladığımızda meclis gündemine gelmesi muhtemel torba yasa içine 3600 düzenlemesinin alınması kamu çalışanları arasında yapılmış olan bu ayrımcılığı ortadan kaldırmış ve sorunu çözmüş olacaktır.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

 

+