YARDIMCI HİZMETLER SINIFININ KALDIRILMASI BİR TALEP DEĞİL,ZORUNLULUKTUR!

Türkiye'de yardımcı hizmetler sınıfının görev tanımlarının olmaması, ücretlerinin asgari ücretle neredeyse eşitlenmesi, çalışma koşullarının kötüleşmesi, mobbinge maruz kalması ve görevde yükselme sınavlarının açılmaması gibi konular, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması gerektiği yönünde güçlü bir argüman sunmaktadır.

Öncelikle, yardımcı hizmetler sınıfının görev tanımlarının olmaması, çalışanların işlerini yaparken hangi sorumlulukları üstlendiklerini belirlemede zorluk yaşamalarına neden olmaktadır. Amirin liyakatsiz olması nedeniyle tüm angarya işleri yardımcı hizmetler sınıfının görevi haline getirmesi, görevi itiraz karşısında devletin makam gücünü kullanarak mobbing (bezdirme) yapması ve ödül-ceza işlemlerinin uygulanmasında sendikal-siyaset ilişkisinin kullanılması, kişiselleştirilmesi gibi nedenlerden dolayı bir çok sorunlar çözümsüz kalmaktadır. Hasır altı edilmektedir.

Ayrıca, bu durum çalışanların performansının değerlendirilmesi konusunda da ciddi sıkıntılara yol açmaktadır.

Diğer bir sorun, yardımcı hizmetler sınıfının ücretlerinin asgari ücretle neredeyse eşitlenmesidir. Bu durum, çalışanların aldıkları ücretin geçimlerini sağlamakta yetersiz kaldığı anlamına gelmektedir. Çalışanların aldıkları ücretler, yaptıkları işlerin zorluğuna ve emeklerine karşılık gelmemekte ve bu da motivasyonlarını ve performanslarını olumsuz etkilemektedir.

Ayrıca, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların çoğu memur kadrosunda görev yapmaktadır. Ancak, memur kadrosunda görev yapanlar ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar arasında önemli bir fark çalışma güvencesinin olmamasıdır. Yardımcı hizmetler sınıfında olup masa başında memurluk yapan kamu çalışanlarının amirin bir yazısı ile görevinden her an alınma durumuyla karşı karşıya kalmasına, çalışma hayatında sürekli diken üstünde olmasına, güvencesiz çalışmadan kaynaklı korku, panik ve endişeye sürüklemektedir.

Ayrıca, görevde yükselme sınavlarının açılmaması nedeniyle, çalışanlar kariyerlerinde ilerleme fırsatı bulamamaktadır.

Bunların yanı sıra, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar, mobbing gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Mobbing, bir kişinin diğer çalışanlar veya yöneticiler tarafından sistematik olarak zorbalığa uğramasıdır. Bu durum, çalışanların işlerinde mutlu ve verimli olmalarını engeller. Mobbing, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların karşılaştığı önemli sorunlardan biridir ve çalışanların bu konuda destek alabilecekleri (Mobbing Merkezleri ve büroları) bir mekanizma yoktur.

Tüm bu sorunlar, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması gerektiği yönünde bir argüman sunar. Bunun yerine, çalışanların memur kadrosunda yer almaları ve eğitimlerine uygun bir kadroya atanmaları gerekmektedir. Bu, çalışanların daha iyi bir ücret almasını, görev tanımlarının netleşmesini ve kariyerlerinde ilerleme fırsatı bulmasını sağlayacaktır. Ayrıca, mobbing gibi ciddi sorunların önlenmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye'de yardımcı hizmetler sınıfının sorunları giderek artmaktadır ve çalışanlar yaşadıkları zorluklardan dolayı mağdur olmaktadır. Bu nedenle, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ve çalışanların daha iyi bir çalışma ortamında ve daha iyi koşullarda çalışmaları gerekmektedir. Bu, çalışanların daha mutlu ve verimli olmalarını sağlayacak ve kamu kurumlarının işleyişine olumlu bir etki yapacaktır.

BASK-TEÇ-SEN olarak; Türkiye'de kamu, kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu çalışanlarının 1 defaya mahsus eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması bir talep değil, ZORUNLULUK HALİNE GELMİŞTİR.

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

+