Aşçı ve Aşçı Yardımcısı Neden Teknik Hizmetler Sınıfına Alınmalıdır?!

Aşçı ve Aşçı Yardımcısı Neden Teknik Hizmetler Sınıfına Alınmalıdır?!

Aşçı ve aşçı yardımcısı meslekleri, her türlü gıda işletmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu mesleklerde çalışan kişiler, yemek sunumu yapmak, yemek tarifleri hazırlamak, gıda malzemelerinin doğru saklanması ve hijyen kurallarına uyulması gibi bir dizi görevi yerine getirirler. Bu nedenle, aşçı ve aşçı yardımcılarının teknik bilgi ve becerileri çok önemlidir ve bu mesleklerde çalışanların mesleki gelişimlerine uygun eğitimler almaları gerekmektedir.

Doğal afetlerde en önemli konulardan biri olan beslenme konusunda aşçı ve aşçı yardımcılarının katkıları ve fedakarlıkları unutulmamalıdır. Deprem Bölgesinde görev yapan Aşçı ve aşçı yardımcılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.

Aşçı ve aşçı yardımcısı kadrolarında çalışanların, mutlak suretle teknik hizmetler sınıfına atanması, mesleki gelişimlerine uygun eğitimler almaları ve mesleklerinde ilerlemeleri için fırsatlar sunulması, hem bu kişilerin hem de kurumların yararına olacaktır.

Teknik hizmetler sınıfına atanmak, aşçı ve aşçı yardımcılarına daha iyi bir kariyer fırsatı sunacak ve bu kişilerin mesleklerinde daha ileri gitmelerine yardımcı olacaktır. Teknik hizmetler sınıfı, teknik konularda uzmanlaşan ve genellikle mesleki lise ve üniversite mezunu olan kişileri kapsayan bir sınıftır. Aşçı ve aşçı yardımcıları da, yemek pişirme teknikleri, gıda güvenliği, hijyen kuralları, menü planlama gibi konularda uzmanlaşabilirler. Bu nedenle, bu kişilerin teknik hizmetler sınıfına atanması, hem onların mesleki gelişimine katkı sağlayacak hem de işletmelerin kaliteli bir hizmet sunmalarına yardımcı olacaktır.

Aşçı ve aşçı yardımcılarının mesleki gelişimleri için uygun eğitimler almaları da oldukça önemlidir. Bu kişiler, mesleki eğitimler ile yemek pişirme tekniklerini ve gıda güvenliği konularını öğrenebilirler. Bunun yanı sıra, yemek pişirme tekniklerinde yeni gelişmeler ve trendler hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bu sayede, kurumlarda daha iyi hizmet sunarak işletmelerin başarısına katkı sağlayabilirler.

Sonuç olarak, aşçı ve aşçı yardımcısı meslekleri, gıda sektörünün temel bileşenlerinden biridir. Bu mesleklerde çalışanların, teknik hizmetler sınıfına atanması, mesleki gelişimlerine uygun eğitimler almaları ve mesleklerinde ilerlemeleri için fırsatlar sunulması, hem bu kişilerin hem de kurumların yararına olacaktır. Bu nedenle, aşçı ve aşçı yardımcılarının mesleki gelişimleri için uygun eğitimlerin verilmesi, eğitim programlarına dahil edilmesi ve bu kişilere kariyer fırsatları sunulması, gıda sektöründe kaliteli hizmet sunulmasına katkı sağlayacak ve kurumların gelecekle ilgili katma değer yaratmasına imkan tanıyacaktır.

Aşçı ve aşçı yardımcılarına yönelik eğitim programları, aşçı okulları, meslek liseleri, mesleki eğitim merkezleri, meslek odaları ve gıda sektörü dernekleri tarafından düzenlenebilir. Bu eğitim programları, aşçı ve aşçı yardımcılarının mesleklerinde ilerlemelerine, yeni teknikleri öğrenmelerine ve daha kaliteli hizmet sunmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ayrıca, aşçı ve aşçı yardımcılarının mesleki gelişimleri için yapılan yatırımlar, onların işletmelerinde daha uzun süre kalmasına ve kurumlar için değerli birer varlık haline gelmesine de katkı sağlayacaktır. Mesleki gelişimleri için yapılan yatırımların bir diğer önemli faydası da sektöre katma değer sağlamasıdır. İyi eğitimli ve mesleki gelişimlerini tamamlamış aşçılar, daha kaliteli yemekler hazırlayacakları için, gıda sektöründe kalite standartları yükselecek ve kurumların itibarı artacaktır. Ayrıca, mesleki gelişimlerini tamamlayan aşçılar, yeni teknolojileri ve yenilikleri takip ederek, gıda sektörüne yenilikler kazandıracaklardır.

Sonuç olarak, aşçı ve aşçı yardımcısı meslekleri, gıda sektöründe çok önemli bir role sahip olduğu için, mesleki gelişimleri için uygun eğitimlerin verilmesi, eğitim programlarına dahil edilmesi ve bu kişilere kariyer fırsatları sunulması gereklidir. Bu yatırımlar, hem aşçı ve aşçı yardımcılarının hem de işletmelerin yararına olacaktır. Ayrıca, sektöre de katma değer sağlayacak ve gıda sektörünün kalite standartlarını yükseltecektir.

Bu nedenle, sözleşmeli aşçı ve yardımcılarının 4A kadroya atanırken mutlak suretle "Teknik Hizmetler Sınıfına" geçirilmesi, eğitim ve programlarına "AFET Beslenme ve Gıda Güvenliği" eklenmesi yerinde olacaktır.

TEÇ-SEN -Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası

BASK- Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

+