TEÇ-SEN'DEN ÇAĞRI!

Deprem bölgelerindeki kamu çalışanları için tayin hakkı verilmesi konusu oldukça önemlidir. Deprem bölgesinde çalışanlar, sürekli olarak büyük bir risk altında oldukları için fiziksel ve psikolojik açıdan zorlu koşullarla karşı karşıyadır.

Bu nedenle, bu çalışanların işlerinde kalıcı olmaları ve kendi sağlık ve güvenlikleri için farklı bir bölgeye geçmeleri gerektiğinde, tayin hakları oldukça önemli olmakla birlikte zorunluluktur.

Deprem bölgelerindeki kamu çalışanlarına tayin hakkı verilmesi, hem çalışanların güvenliği hem de sağlıkları açısından son derece önemlidir.

Bu tayin hakkı, çalışanların özellikle deprem riski yüksek bölgelerde çalışma konusunda isteksiz olmalarının önüne geçebilir. Aynı zamanda, depremlerin ardından hasar görmüş binaların yeniden yapılandırılması için çalışanların bu bölgelerden taşınmaları gerekebilir ve bu da tayin hakkının gerekliliğini arttırır.

Özellikle Deprem bölgesinde çalışan kamu personeli, uzun süreli strese ve zorlu çalışma koşullarına maruz kalabilirler. Bu nedenle, çalışanların sağlık ve ailevi ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, tayinlerinin yönetilmesi önemlidir.

Sonuç olarak, deprem bölgelerindeki kamu çalışanlarına tayin hakkı verilmesi, çalışanların güvenliği ve sağlığı açısından önemlidir. Bu hak, hem çalışanların işlerinde kalıcı olmalarına hem de gerektiğinde farklı bir bölgeye geçmelerine olanak tanıyarak, deprem bölgesindeki çalışma koşullarını iyileştirebilir.

Deprem bölgesinde olan kamu çalışanlarının diledikleri illere nakil ve tayin başvuruları alınarak, ivedilikle sonuçlandırılması gereklidir.

+