DEMİREL: “2023 Şubat Torba Yasasına YHS Eklenmeli ve Tarih Olmalıdır. ”

DEMİREL: “2023 Şubat Torba Yasasına YHS Eklenmeli ve Tarih Olmalıdır. ”

Bir insanın başka birinin tam zamanlı malı veya mülkü olmasına KÖLE denir. Bir insanın belirli zaman diliminde başka birinin ağzından her çıkan emirin görevi olmasına ve görevi yapmamasının suç sayıldığı düzene ise KISMİ ZAMANLI KÖLELİK denir.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı; Görev ve sorumluluk itibarıyla “Amirin” her sözünün emir/görev kabul edildiği ve görevin yerine getirilmemesi durumunda (yasalar tarafından korunamadığı/görev tanımının olmadığı için) cezalarla karşı karşıya kaldığına göre Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan her kamu çalışanı için Kısmi Zamanlı Köle diyebiliriz.

Devlet Memurluğu kaftanına, kisvesine, çerçevesine uygun olmayan yardımcı hizmetler sınıfının 1965 yılından bugüne kadar yürüttüğü iş ve işlemlerin sonu getirilmeli ve Yardımcı Hizmetler sınıfı kaldırılmalıdır.

YHS’nin kaldırılması ile ilgili yaklaşık 17 yıldır süre gelen mücadele ile yeterli kamuoyu oluşmuştur. MHP 2018 seçim beyannamesinde yer bulan “Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılması” vaadiyle de ilk defa bu sorun bir partinin ana gündemine gelerek perçinlenmiştir.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçim öncesi Şubat 2023 Torba Yasaya “Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Kamu Çalışanlarının 1 Defaya Mahsus Eğitim Durumlarına Uygun Kadrolara Atanması” hakkındaki kanun teklifi eklenmeli ve bu sorun kamu çalışanlarının gündeminden çıkarılmalıdır.

BASK/TEÇ-SEN Genel Merkez Ana Hedeflerimiz;

1- Kamu çalışanlarının geçmiş yıllardaki kayıplarının karşılanması için 5000 Lira Ek Zam Yapılması,

2-3600 Ek Göstergenin 1.Dereceye Gelen Tüm Kamu Çalışanlarına Verilmesi,

3-YHS Sınıfının Kaldırılması ve Eğitim Durumlarına Uygun Kadrolara Atanması,

4-Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Eğitim Çalışanlarının Tümüne Verilmesi,

5- Hizmetli/Memur Öğretmenlerin Sınıflarına ve Öğrencilerine Kavuşturulması,

6- EYT kapsamında staj mağduriyetinin giderilmesi,

7-Bayram İkramiyesinin Devlet Memurlarına da Ödenmesi,

 

TEÇ-SEN -TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI

GENEL BAŞKANLIĞI

+