DEMİREL: “1.Dereceye Gelen Her Kamu Çalışanına, 3600 Ek Gösterge Annesinin Ak Sütü Gibi Helaldir.”

DEMİREL: “1.Dereceye Gelen Her Kamu Çalışanına, 3600 Ek Gösterge Annesinin Ak Sütü Gibi Helaldir.”

 

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı “Torba Yasa” ile 3600 Ek Gösterge kapsamına genişletilmiş ve 1. dereceye gelmiş olmak şartıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu emniyet personeli, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu tüm sağlık çalışanı ve din görevlileri 3600 Ek Gösterge Kapsamına alınmıştır.

 

2,5 milyon kamu çalışanı yıllardır beklediği 3600 Ek Göstergeye kavuşmuştur. Ancak söz konusu düzenlemeye yönetim kademesinde olan kamu şeflerinin alınmaması hiyerarşik yapıyı bozmuştur. “Eşit İşe Eşit Ücret” ilkesine aykırı olan eksik düzenlemenin tamamlanması için başta kamu şefleri de dahil olmak üzere; “1.Dereceye Gelen Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Verilmesi” hak ve adaletin yerini bulması için gereklidir.

 

Kamuda görev yapıp 2 yıllık ön lisans ve üzeri öğrenim gören tüm kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge hakkıdır ve annesinin ak sütü gibi helaldir.  

 

3600 ek gösterge düzenlemesinin eksik kalan parçasının tamamlanması için Şubat 2023 torba yasaya eklenmesi ve kamu şefleri başta olmak üzere oluşan tüm mağduriyetlerin giderilmesi zaruridir.

 

Ümit DEMİREL

TEÇ-SEN -Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası

Genel Başkanlığı

 

+