SÖZ ALDIK DİYENLERE SON KAPAK!!!

Günlerdir bahsi edilen sivil anayasa taslağı bugün itibariyle kamuoyuna yansıdı. Ancak görünen odur ki taslak yeni anayasada da memura grev ve toplu sözleşme hakkı düzenlenmemektedir. Söz aldık anayasa değişikliğinde toplu sözleşme ve grev hakkı yer alacak diyen YETKİLİ sendikalar bu duruma acaba nasıl bir mazeret uyduracaklar.

TASLAK ANAYASADAN Sendika kurma hakkı ve  Toplu iş sözleşmesi ve grev hakları ile ilgili maddeler:

 

Sendika kurma hakkı


Madde 47- (1) Çalışanlar ve işverenler, önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten çekilme haklarına sahiptir. Aynı zamanda ve aynı iş veya hizmet kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz.


(2) Sendikaların ve üst kuruluşlarının kuruluş, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.


(3) Sendika kurma hakkı, millî güvenlik, kamu düzeni, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi sebepleriyle sınırlanabilir.

 

Toplu iş sözleşmesi ve grev hakları


Madde 48- (1) İşçiler, işverenlerle olan ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal durumlarını düzeltmek amacıyla toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına sahiptir. Aynı işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz. İşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin toplu görüşme hakları kanunla düzenlenir.


(2) Grev hakkının kullanılması ve istisnaları ile işverenlerin hakları ve lokavt kanunla düzenlenir.

 

(3) Toplu iş sözleşmesi ve grev hakları, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel sağlığın, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

 

            Bu taslağa bu haliyle itiraz etmeyen eylem koymayan sendika ve konfederasyonlar memura yapılan bu ihaneti ömürlerinin sonuna kadar üstlerinde taşırlar. Ülkemizde anayasa değişiklikleri her yıl yapılan, sıradan olan vakalar değildir. Sivil, hak ve özgürlüklerin yeniden düzenlenmesi üzerine kurulacağı söylenen ve kamuoyuna bu şekilde lanse edilen anayasa değişikliğinin memura tanınmayan grev ve toplu sözleşme hakkı ile bahse konu sivil, hak ve özgürlüklerden yana gibi gösterilmeye çalışılması mümkün değildir.  

 

GÜN BİRLİK OLMA AYDINLATMA GÜNÜDÜR

 

            Yetkiliyiz diyerek masaya oturan ağalar… Bu durumun acilen ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon içersinde derhal kamu görevlilerine aktarılması ve konunun fehametinin tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesi gerekmektedir. Bu konuyu da masada alamadığınız maddi ve özlük haklarımız gibi kıvırarak laf cambazlığıyla geçiştirmek istemeniz halinde sendika üyesi olsun olmasın tüm kamu çalışanlarının iki eli iki yakanızda olacağından en ufak bir şüpheniz olmasın.

 

DERHAL EYLEM YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

 

            Artık yetki yetki dediğinz apoletlerinizi bir tarafa bırakın.. GÜN ETKİ ETME GÜNÜDÜR. GÜN ETKİ ETME GÜNÜDÜR.. Bu anayasa taslağının bu şekilde geçmesi tüm kamu çalışanlarının ve bizlerin sonunu hazırlayacaktır. Gelecek günlerde önümüze gelecek kamu reformu taslağı da memurlar için hiç de iç açı gözükmemektedir. Burada alamayacağımız grev ve toplu sözleşme hakkı gelecek günlerde kamuda çalışan ve çalışan temsilcisi adına hiç bir şey bırakmayacaktır. 

 

            Bu durumdan derhal kamuoyunu ve kamu çalışanlarını haberdar etmeli ve TÜRKİYENİN gelmiş geçmiş en büyük kitlesel eylemini ortaya koymalıyız.

+