HİZMETLİ-MEMUR ÖĞRETMENLERİN KURUM İÇİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ HAKKI İÇİN DAVA AÇTIK.

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliğinde 2012 yılında yapmış olduğu değişiklikle öğretmenlik mezunu memurların kurum içi geçiş hakkını toplam kontenjanın yüzde üçü ile sınırlandırmış ve 2015 yılında yapmış olduğu değişiklik ile bu geçişi tamamen kaldırmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde de öğretmen kadrosuna yer vermediğinden öğretmenlik mezunu olan eğitim çalışanının öğretmen kadrosuna kurum içinde geçişi tamamen engellenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı haricinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen kadrosu unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında sayılmış ve bu durum öğretmenlik mezunu kamu çalışanları arasında ayrıma yol açtığından Anayasanın 10. Maddesinde düzenlenen “eşitlik” ilkesini ihlal etmiştir.

Yine öğretmenlik mezunu olan eğitim çalışanının kurum içinde geçiş hakkı olmaması dolayısıyla “kariyer” hakkı engellenmiştir.

Yukarıda değindiğimiz gerekçeler ışığında sendikamız tarafından, öğretmenlik mezunu olan eğitim çalışanının kurum içinde geçiş hakkının hukuka aykırı olarak bertaraf edilmesi ve bu haliyle oluşan eksik düzenlemenin iptali için Ankara 15. İdare Mahkemesinde 2023/52 E. sayılı dosya ile dava açılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

+