Şube Müdürlüğü Mülakat Sonuçlarına İtiraz Etmek İsteyenler Ne Yapacak?

Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavına İtiraz.! 


Mülakat Sonucuna itiraz etmek isteyen personelin 15/03/2014 tarihine kadar aşağıda bulunan örnek dilekçe ile görev yaptıkları kuruma başvurmaları gerekmektedir. Kurumlarında dilekçeleri, sistem üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne göndermeleri gerekmektedir.

 

Şube Müdürlüğü Mülakat Sonuçlarına İtiraz Etmek İsteyen Adaylar İçin Örnek Dilekçe

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)

 

 

            Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavı’na .../.../2014 tarihinde .... Sınav Kurulunda girdim. Söz konusu sözlü sınav sonuçları 07/03/2014 tarihinde MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülü üzerinden açıklanmış olup, Sözlü Sınav puanım ....... olarak belirlenmiştir.

 

            Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavı’na İlişkin Duyuruda, Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (%40), Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%10), Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (%10),  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%10), Genel kültürü ve genel yeteneği (%20), Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%10) puan ağırlığında olduğu açıklanmıştır.

 

Sözlü komisyonu tarafından hazırlanan sınav soru zarfından bir mevzuat ve bir genel kültür sorusu sorulmuştur.

 

Mevzuat sorusunda, "........................................................ ?" şeklinde soru yöneltilmiştir.

Cevap: .............................  verdim.

            Genel kültür sorusunda, "................................................?"şeklinde soru yöneltilmiştir.

Cevap: ................................ verdim.

 

Bu soruların haricinde tarafıma, özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığımın ölçülebileceği bir soru da yöneltilmemiştir.

 

            Sözlü sınav sorularına doğru cevap vermeme rağmen sözlü sınav puanımın .............. olarak belirlenmesinde hata veya yanlış yapıldığını ve daha yüksek puan almam gerektiğini düşünmekteyim

 

Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 18. Maddesine göre sözlü sınav sonucuna itiraz ettiğimi bildirir, sözlü sınav puanımın tekrar değerlendirilmesini ve sözlü sınav değerlendirme kurulunca tanzim edilen Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formunun bir örneğinin tarafıma verilmesini arz ederim.                                                                                                    

                                                                                                                      11/03/2014

 

                                              

 

                                                                                                    Ad Soyad

 

ADRES:

+