3600 Ek Gösterge Kapsamının Genişletilmesini İstedik.

 

Kamu çalışanlarının %65’ini oluşturan meslek guruplarına 3600 ek göstergeye erişim hakkının tanımlanıp, %35’ini oluşturan kamu çalışanlarının ise 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamı dışında bırakılması kamunun çalışma barışını büyük ölçüde bozmuştur.

 

Kanuni düzenlemenin meclis genel kurulundan geçerek yasalaşmasından önce, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleriyle görüşerek ek göstergedeki adaletsizliği ve taleplerimizi aktarmıştık. Taleplerimiz sonucunda 3600 ek göstergeden faydalanmayan bazı meslek gruplarının da(müdür yardımcısı, ilçe müdürü, şube müdürü, uzman vb.) sorunları çözülerek TBMM plan ve bütçe komisyonundan geçmiş ve yasalaşmıştır.

 

Taleplerimizin bir kısmının değerlendirilerek komisyon aşamasında değiştirilmiş olması ve akabinde yasalaşması geleceğe dair umut var bir gelişme olmakla birlikte konunun tümden çözülmesi adına yeterli değildir.

 

Kamuda hiyerarşik yapıya uygun olmayan ve yönetim hizmetleri grubunda yer alan şefleri, memurları, yüksek okul mezunu teknikerleri, teknisyenleri benzer unvandaki kamu çalışanlarını dışlayan, kamu çalışanları arasında huzursuzluk yaratan ve bu haliyle adil olma özelliğini yitiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamı genişletilmeli ve kamu çalışanlarının tamamının erişimine açık hale getirilmelidir.

 

Kamuda çalışan personeller arasında ayrımcılık yaratan mevcut düzenleme mutlaka genişletilmeli, Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şef, memur, tekniker, teknisyen gibi unvanlarda görev yapan tüm yüksek öğrenim mezunu kamu çalışanlarının ek göstergesi 3600’e çıkarılarak kamu personelleri arasında oluşan adaletsizlik giderilmelidir.

 

Bu konunun adilane tek çözümü ise unvan ve kadro ayrımı yapılmaksızın maaş müktesebi birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesinden geçmektedir.

 

2023 yılında yapılacak seçimlerden önce, 3600 ek gösterge kapsamının genişletilmesi için ek kanuni düzenleme yapılması talebimizi içeren resmi yazılarımız Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilmiştir.

 

TEÇ-SEN GENEL MERKEZİ

 

+