Yine Aynı Zihniyet...!!! Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Çalışanlarını Neden Dışlıyor?

YineAynı Zihniyet...!!! Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Çalışanlarını NedenDışlıyor?

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü28/01/2014 tarih ve 391793 sayılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göndermişolduğu yazısı ile eğitim çalışanlarının yok sayıldığını Belgeyle ortayakoymuştur

Ankaraİl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndermiş olduğuyazısında, MTSK uygulama direksiyon uygulama sınavlarında “öncelikle okul yöneticilerine veokullarda görevli öğretmenlere görev verilmesi ve öğretmenlerin sayısı yeterligelmemesi durumunda ilçenizde görev yapan Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi olandiğer eğitim çalışanları da görevlendirilebilir” denmektedir.

MTSKdireksiyon sınavlarının işleyişi ve görevlendirmeleri ile ilgili ilgi (a) yönetmelik,ilgi (b) yönerge, ilgi (c) yazılarda belirtilmesine rağmen Ankara İl MilliEğitim Müdürlüğünce eğitim çalışanları arasında ayrımcılık yapan bir uygulamayoluna gidilmiştir.

DireksiyonEğitim Sınavlarında en az önlisans mezunu olmak ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Motorlu Taşıt Sürücüleri SınavSorumlusu Modüler Programı dâhilinde120 saatlik Sınav Sorumlusu Yetki Belgesi’ne sahip olmak yeterli iken, Ankaraİl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan öğretmen hariç diğer eğitimçalışanlarının yok sayılması zihniyetiyle yazılan yazı hukuka ve mevcutyönetmeliklere uymamaktadır.

Ankaraİl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüneyazının iptali için gerekli başvurular yapılmıştır.

EğitimÇalışanları MEB’in öz evlatlarıdır. Üvey Evlat muamelesi görmekten, yoksayılmaktan ve ikinci sınıf yerine koyulmaktan artık bıkmışlardır. !!!

Ankaraİl MEM’in yazısını iptal edinceye kadar sendikamız peşlerini bırakmayacaktır.

EğitimÇalışanlarını yok saymak kimsenin HAKKI DA DEĞİLDİR HADDİ DE!!! 

TEÇ-SENGENEL MERKEZİ

picture picture

+