NORM KADRO TAMAM - YOLA DEVAM

Milli Eğitim Bakanlığında G.İ.H – T.H. ve Y.H Sınıfında görev yapan eğitim çalışanlarının Görev Tanımı, Atama ve yer değiştirmelerinin hakkaniyet uzak yapılması,Norm Kadro Uygulamasına Geçişle Tarih Oluyor...

 

Sendikamızın Kuruluş Amaçlarında biri olan Norm Kodro Uygulamasına geçişle ilgili Genel Başkanımız Ümit DEMİREL açıklama yaptı. 

Değerli Eğitim çalışanları, değerli mesai arkadaşlarım,

 Bilindiği üzere, sendikamızın kuruluş amaçlarının içinde olan özlük ve mali hakların hakkaniyet içinde yapılması hakkında başlatmış olduğumuz varoluş mücadelesinin meyvelerini almaya başladığımızı görmekten büyük gurur ve mutluluk duymaktayım.

Norm kadro uygulaması milli eğitim bakanlığı için küçük, eğitim çalışanları için büyük bir adımdır. norm kadro uygulamasına dayalı olarak, artık hizmetli kardeşlerimiz kalorifercilik ve bekçilik yapmak zorunda kalmayacaktır. çünkü norma göre atama ve yeni personel istihdamı bakanlıkça yapılacaktır. norma göre kadrolar istihdam edilecek ve her okulun bir kalorifercisi ve bir bekçisi olacaktır. Bunların dışında Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu tahsis edilmiş olmakla birlikte okullarımızda eğitim güvenli hale gelecektir.

 

Norm Kadro uygulaması esas itibariyle bir milattır. Bakanlıkça çıkarılan bu esasların tam anlamıyla istediğimiz gibi olmadığını belirtmek isterim. Ancak, merdiveni çıkmak için birinci basamağa basılması gerektiğini inanan biri olarak, gelecek yıllarda değiştirilen ve geliştirilen NORM KADRO Esaslarının istediğimiz ve dilediğimiz nitelikte olması kaçınılmazdır.

 

Norm Kadro uygulamasına geçişin ürünlerini şimdiden almaktayız, Memuriyetten VHKİ kadrolarına geçiş norma dayalı bin sistemin getirdiği bir uygulamalıdır. Bu demek oluyorki, yarın Hizmetlilikten Memuriyete geçiş için Milli Eğitim Bakanlığınca yeni bir Görevde Yükselme sınavı yapılacağının göstergesidir.

 

Değerli arkadaşlarım, kadrolarımıza yıllarca umut tacirliği yapanların söyleyecek sözleri kalmamıştır. Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası yeni nesil bir sendika olup, sistem içinde siyasallaşmayı reddeden ve tamamen üyelerimizin ortak çıkar ve menfaatlerinin korunması için çalışan bir organizmadır.

 

Birliktelik ve Biz olgusunu hareket noktası tayin eden Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası kendi bağrından kopan kadrolarının acılarını en iyi bilen ve çözüm yollarını en iyi sunan bir sendika olma özelliği ile yarınlarda umut tacirliği yapmayacak, siyasallaşmayacak ve eğitim çalışanlarının yaralarına merhem olacaktır.

 

Gösterdiğiniz ONURLU, GURURLU ve VAKUR DURUŞ için teşekkürler.

 Ümit DEMİREL Genel Başkan  

+