Şube Müdürlüğü Sınavına Gireceklere Yolluk Ödenecek.!

Şube Müdürlüğü Sınavına Giren Eğitim Çalışanları Yolluk ve Gündeliklerini Almalıdır!

 

Sendikamızın yoğun çalışmaları ve baskıları sonucunda eğitim çalışanlarının kariyer yapmalarının önünü açan ve yıllardır beklenen Şube Müdürlüğü için yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavı 29 Aralık 2013 tarihinde Adana, Ankara, Antalya,Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri,Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır.  Sınav 17 il merkezinde yapılacak ve 64 ilde görev yapan eğitim çalışanları farklı illerde sınava girmek zorunda kalacaklardır.

 

Sendikamıza,sözü edilen sınava memuriyet mahalli dışından katılacak adayların yolluk ve yevmiye alıp almayacağı hakkında yoğun sorular gelmektedir. 

 

Bilindiği üzere, devlet memurlarının yolluk ve yevmiyelerini nasıl ve ne şekilde alacağı,6245 sayılı Harcırah Kanununda düzenlenmiştir. Konu ile ilgili geniş açıklama aşağıdadır.

 

1- 6245 sayılı kanunun 18.maddesinin (a) bendinde; "Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir." hükmü ile;

 

2- Yine aynı kanunun 37.maddesinde ; "Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir." hükümleri yer almaktadır."

 

3-Ayrıca, konu ile ilgili Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15/02/2005 tarihli ve 4616 sayılı yazısının son paragrafında "Bu hükümlere göre, memuriyet mahalli dışında açılan görevde yükselme sınavlarına, görevde yükselme eğitimine katılmak için yapılacak ön eleme sınavları ile ÖSYM veya MEBODEM'e Bakanlığımızca yaptırılacak sınavlara ve görevde yükselme eğitimine katılan söz konusu personelin yani sıra Mesleki Eğitim Kursu yazılı giriş sınavına katılacak personele de geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır.denilmektedir.

 

4- Bazı illerde "biz seni kurumun resmi bir işi için göndermiyoruz, sen kendi özel çıkarların için gidiyorsun" şeklinde yaklaşımlar söz konusudur.Bu yaklaşım devlet nezdinde ve dilinde yolluk ve yevmiyelerin ödenmemesinin gerekçesi olarak gösterilemez. Oysaki Şube Müdürlüğü sınavına kendi ilinde veya ilçede girip girmemesi kişinin isteğiyle değil, bakanlığın emriyle mümkün olmaktadır. Şube Müdürlüğü görevde yükselme sınavı kişinin özel çıkarlarından çok milli eğitim bakanlığının kendi ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda yapılmaktadır. Hatta milli eğitim bakanlığı bu sınava katılabilecek adaylar için kendi belirlediği kıstasları açıklamış, bu kıstaslar doğrultusunda başvuruları almış, sınav tarihini ve sınav yerini belirlemiştir. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda ve bakanlığın emriyle sınava girmek için başka bir ile veya ilçelerden il merkezlerine giden eğitim çalışanları hem Görevli izinli olmalı, hem de yolluk ve yevmiyesi ödenmelidir. (Önemli : Kurumunuza Başvurarak Mutlaka İzin Onayınızı Aldırın !)

 

5-Görevde yükselme sınavlarına başka illerde veya ilçelerden il merkezine gelerek katılan eğitim çalışanlarının 6245 sayılı kanun gereği yevmiye ve yolluk verildiği bilinmektedir. Bu eğitime katılan eğitim çalışanlarının da Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda ve bakanlığın yaptığı ön eleme sisteminden sonra katılabildiği ve bakanlığın emriyle sınava katıldığı göz önünde bulundurulduğunda görevde yükselme sınavına başka illerde veya ilçelerden il merkezine gelerek katılan eğitim çalışanına da yevmiye ve yolluk ödenmelidir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı; 29 Aralık 2013 tarihinde Adana,Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul,İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illerinde yapılacak olan Görevde Yükselme sınavına memuriyet mahalli dışında giren ve ilçelerden il merkezinde sınava girecek eğitim çalışanları yolluk ve yevmiye almaları gerekmektedir.

 

Değerli Üyelerimize ve Tüm Eğitim Çalışanlarına Duyurulur.

+