Şef'lere ve Yönetim Kademesine Ek Ders Ücreti Ödenmeye Başlandı.

Şef'lere ve Yönetim Kademesine Ek Ders Ücreti Ödenmeye Başlandı.

Anayasa Mahkemesi 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerini iptal etmesi ve iptal kararını Resmi gazetede yayımlamasının ardından Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığına Ek Ders Ücretlerinin 10/10/2013 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği hakkında sendikamızca resmi başvuru yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının ek ders ücretlerinin ödenmesi konusundaki sessizliği devam etmektedir.

Ancak, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Ek Ders Ücretlerini ödemeye hazırlandıkları ve bazı ilçe milli eğitim müdürlüklerin ise ek ders ücretlerini ödedikleri görülmektedir.

Anayasa Mahkemesinin kararından"Ek Ders Ücretleri" konusunda ortaya çıkan açık ve nettir.Müsteşarından, Milli Eğitim Müdürüne ve yardımcısına kadar, Şube Müdüründen Şefine kadar daha önce yönetim görevinden dolayı ek ders ücreti alan eğitim çalışanlarının tümüne ek ders ücreti ödenecektir.


picture

+